This page in English

Forskningsprojekt

Politikens språk i mediernas offentlighet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Göran Eriksson

Forskningsämne

Det övergripande målet med detta multidisciplinära forskningsprogram är att undersöka politikens och demokratins villkor inom en föränderlig medierad offentlighet. Forskningen fokuserar på politikens språk, dvs. kommunikativa praktiker, tal, interaktion, textproduktion, representation och visualisering i olika institutionella kontexter.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)