This page in English

Åsa Skagerstrand

Befattning: Affilierad forskare, Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: YXNhLnNrYWdlcnN0cmFuZDtvcnUuc2U=

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Om Åsa Skagerstrand

Åsa Skagerstrand är med. dr och audionom och är affilierad forskare till Örebro Universitet. Åsa är verksam forskare vid Audiologiskt forskningscentrum, Universitetssjukhuset i Örebro. Hennes forskning handlar primärt om personer med grav hörselnedsättning, och personer som använder cochleaimplantat. Hennes studier handlar dels om lyssningsansträngning och metoder för att minska ansträngningen i kommunikationssituationer, samt om ljudlokalisation.  

Åsa är även verksam som audionom vid Audiologiska kliniken i Region Örebro län. Där arbetar hon dels kliniskt med patienter och grupprehabilitering samt med verksamhetsutveckling för Audiologiska kliniken.

Åsa är också aktiv i arbete med nationella kvalitetsregister, är med i styrgruppen för Nationella kvalitetsregister för ÖNH och är ordförande för referensgruppen för Kvalitetsregistret för grav hörselnedsättning hos vuxna. Hon är även referensgruppsmedlem i Nationella kvalitetsregistret för hörselrehabilitering. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript