This page in English

Åsa Skagerstrand

Tjänstetitel: Affilierad forskare, Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Om Åsa Skagerstrand

Åsa Skagerstrand är med. dr och audionom och är affilierad forskare till Örebro Universitet. Åsa är verksam forskare vid Audiologiskt forskningscentrum, Universitetssjukhuset i Örebro. Hennes forskning handlar primärt om personer med grav hörselnedsättning, och personer som använder cochleaimplantat. Hennes studier handlar dels om lyssningsansträngning och metoder för att minska ansträngningen i kommunikationssituationer, samt om ljudlokalisation.  

Åsa är även verksam som audionom vid Audiologiska kliniken i Region Örebro län. Där arbetar hon dels kliniskt med patienter och grupprehabilitering samt med verksamhetsutveckling för Audiologiska kliniken.

Åsa är också aktiv i arbete med nationella kvalitetsregister, är med i styrgruppen för Nationella kvalitetsregister för ÖNH och är ordförande för referensgruppen för Kvalitetsregistret för grav hörselnedsättning hos vuxna. Hon är även referensgruppsmedlem i Nationella kvalitetsregistret för hörselrehabilitering. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Skagerstrand, Å. , Köbler, S. & Stenfelt, S. (2017). Loudness and annoyance of disturbing sounds: perception by normal hearing subjects. International Journal of Audiology, 56 (10), 775-783.
Turunen-Taheri, S. , Skagerstrand, Å. , Hellström, S. & Carlsson, P. (2017). Patients with severe-to-profound hearing impairment and simultaneous severe vision impairment: a quality-of-life study.. Acta Oto-Laryngologica, 137 (3), 279-285.
Carlsson, P. , Hjaldahl, J. , Magnuson, A. , Ternevall, E. , Edén, M. , Skagerstrand, Å. & Jönsson, R. (2014). Severe to profound hearing impairment: quality of life, psychosocial consequences and audiological rehabilitation. Disability and Rehabilitation, 37 (20), 1849-1856.
Skagerstrand, Å. , Stenfelt, S. , Arlinger, S. & Wikström, J. (2014). Sounds perceived as annoying by hearing-aid users in their daily soundscape. International Journal of Audiology, 53 (4), 259-269.
Eriksson, E. , Sullivan, K. , Zetterholm, E. , Czigler, P. , Green, J. , Skagerstrand, Å. & van Doorn, J. (2010). Detection of imitated voices: who are reliable earwitnesses?. The international journal of speech language and the law, 17 (1), 25-44.

Artiklar, forskningsöversikter

Granberg, S. , Möller, K. , Skagerstrand, Å. , Möller, C. & Danermark, B. (2014). The ICF Core Sets for hearing loss: researcher perspective, Part II: Linking outcome measures to the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). International Journal of Audiology, 53 (2), 77-87.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Skagerstrand, Å. (2018). Perception of disturbing sounds: Investigations of people with hearing loss and normal hearing. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Konferensbidrag

Skagerstrand, Å. (2019). Signal processing to ease of listening effort for persons with profound hearing loss. Konferensbidrag vid Aging & Speech Communication International Meeting 2019, Tampa, Florida, USA, 2019.
Skagerstrand, Å. (2017). Perception in normal hearing subjects. Konferensbidrag vid 4th International Conference on Cognitive Hearing Science for Communication, Linköping, Sweden, 18-21 June, 2017.
Rudner, M. , Dahlström, Ö. , Skagerstrand, Å. , Alvinzi, L. , Thunberg, P. , Sörqvist, P. , Rönnberg, J. , Lyxell, B. & et al. (2016). Does working memory training improve speech recognition in noise?. Konferensbidrag vid Neural Plasticity Workshop: Insights from Deafness and Language, London, UK, June 3-4, 2016.
Skagerstrand, Å. , Lyxell, B. , Thunberg, P. , Sörqvist, P. , Lundin, M. , Johnsrude, I. , Rudner, M. , Rönnberg, J. & et al. (2015). Cognitive training and effects on speech-in noise performance in normal hearing and hearing impaired individuals. I: CHSCOM2015 Abstract book. Konferensbidrag vid Third international conference on cognitive hearing science for communication (CHSCOM2015), Linköping, Sweden, June 14-17, 2015 (ss. 127-127). Linköping University Electronic Press.

Manuskript

Skagerstrand, Å. , Köbler, S. & Stenfelt, S. Acoustic analysis of real-life sounds that affect hearing aid usage.