This page in English

Forskningsprojekt

Hearing and Functioning in Everyday Life Questionnaire (HFEQ)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Elin Karlsson

Projektet består av två delar:

  1. Framtagande och psykometrisk utvärdering av den engelska originalversionen av HFEQ.
  2. Översättning, psykometrisk utvärdering och implementering av den svenska versionen av HFEQ.

 HFEQ kan laddas ner från https://hfeq.audf.se/

Finansiärer

  • Hörselforskningsfonden
  • Hörselskadades Riksförbund
  • Region Örebro Län

Samarbetspartners