This page in English

Forskargrupp

Tvärvetenskaplig forskning i klinisk audiologi (IRCA)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Elin Karlsson

Forskningsämne

Mer än en miljon svenskar upplever svårigheter att delta i ett vanligt samtal på grund av hörselnedsättning. Därtill har ungefär ett barn på femhundra en medfödd hörselnedsättning. För att nå en hållbar utveckling i vårt föränderliga samhälle är vikten av tidiga, högkvalitativa och kostnadseffektiva rehabiliterings- och habiliteringsinsatser för dessa grupper mycket stor. I sådana insatser är det dessutom viktigt att ta hänsyn till andra funktionsnedsättningar samt psykisk och fysisk hälsa.

Förklaring av irca-modellen.Forskningsgruppen IRCA är ett tvärvetenskapligt och tvärprofessionellt forum för utveckling och samordning av forskning med fokus på klinisk audiologi. Våra två huvudsakliga långsiktiga målsättningar är:

1) att skapa bättre förutsättningar för hög livskvalitet, hög grad av delaktighet och god vardagsfunktion hos såväl barn som vuxna med hörselnedsättning, samt

2) att höja det vetenskapliga kunskapsläget inom klinisk audiologi.

I samverkan mellan forskare, brukarorganisationer, audiologiska kliniker, hörselvårdsmottagningar och primärvårdsenheter strävar vi därför mot att identifiera lämpliga och effektiva sätt att öka allmänhetens kunskap om hörsel, hörselnedsättningar och hörselvård, öka tillgängligheten inom hörselvården, identifiera och utveckla effektiva och patientsäkra arbetssätt, interventioner, behandlingsmetoder och teknologi, samt dokumentera vårt arbete i etablerade vetenskapliga och populärvetenskapliga kanaler.

Vårt arbetssätt kan beskrivas med IRCA-modellen, vilket kan ses som ett konceptuellt ramverk för gruppens verksamhet. IRCA-modellen illustreras i figuren nedan. Den ena av IRCA-modellens två dimensioner utgörs av en progressiv cirkulär process från teoretiskt underlag till utveckling, implementering och utvärdering. Den andra dimensionen utgörs av gruppens olika tvärvetenskapliga fokusområden såsom arbetsmetoder, interventioner och mätinstrument.

IRCA logotypeSom tvärvetenskaplig grupp har IRCA ambitionen att skapa ny kunskap genom att sammanfläta vetenskapsområden såsom akustik, artificiell intelligens, etik, funktionsnedsättning, genetik, kognitionsvetenskap, neurovetenskap, lingvistik, medicin, pedagogik, psykoakustik, psykologi, sociologi, och teknik.

Biträdande forskningsgruppledare: Erik Witte

Ytterligare deltagare i forskargruppen:

Jonas Birkelöf, Forskningsingenjör, Audiologiskt forskningscentrum, Region Örebro Län. Frida Chebat, Forskningsadministratör, Audiologiskt forskningscentrum, Region Örebro Län. Regina Göransson, Enhetschef Audiologiska kliniken, Region Örebro Län. Magnus Hammar, Enhetschef Audiologiska kliniken, Region Örebro Län.

Finansiärer

  • Foundation for Audiological Research (FAR)
  • Hörselforskningsfonden
  • Hörselskadades Riksförbund
  • Region Örebro Län
  • Örebro universitet