This page in English

Belma Isakovic

Befattning: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post: YmVsbWEuaXNha292aWM7b3J1LnNl

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: L2179

Belma Isakovic
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Belma Isakovic

Belma har en kandidatexamen i kriminologi sedan år 2018 samt en magisterexamen i kriminologi sedan 2022. Belma arbetar som universitetsadjunkt i Kriminologi och fokuserar främst på undervisning och forskning. Belma undervisar framförallt på kurserna Kriminologi I och Kriminologi II och då framförallt med fokus på vetenskaplig metod. Belma undervisar även på kurserna Psykisk störning, droger och brott och Biopsykosocial kriminologi. 

Uppsatser

Isakovic, B. & Öhman, R. (2018). Könsskillnader i kumulativa risk- och skyddsfaktorer i ungdomsåren och antisocialt beteende i tidig vuxenålder. 

Isakovic, B. (2022). The association between the hypothalamic-pituitary-adrenal axis functioning during mid-adolescence and psychopathic personality traits during late adolescence. (Modifieras i dagsläget om till en artikel)

Enskilda uppdrag

Belma är delaktig i projektet Myndigheten för Delaktighet (MFD) i arbetet med RESUMÉ-studien där syftet är att sammanställa kunskap från forskning och undersökningar om våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning. Belma är även aktiv i forskargrupperna Barns livsvillkor och välbefinnande (BLIVA), Biopsykosocial kriminologi och psykologi (BPS) samt Center for Criminological and Psychosocial Research (CAPS). 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Rapporter