This page in English

Forskargrupp

Biologiska faktorer relaterat till kriminellt beteende - orsaker och konsekvenser

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Brittany Evans

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Biologiska faktorer inom kriminologin fäster stor vikt vid att förstå hur genetiska, hormonella och fysiologiska funktioner, liksom hjärnstruktur och funktion kan påverka benägenheten att begå brott.

Biologiska faktorer studeras inte sällan tillsammans med psykologiska (t.ex. personlighetsdrag) och sociologiska (t.ex. socioekonomisk status) för att få en bättre och bredare förståelse för hur olika riskfaktorer tillsammans, i interaktion med varandra, påverkar risken att begå brott. Bland andra metoder, så använder vi experimentell psykofysiologi för att studera hur biologiska och andra faktorer är förknippade med kriminellt och antisocialt beteende.