This page in English

Forskningsmiljö

Biopsykosocial kriminologi och psykologi

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Catherine Tuvblad

En silluette av en man.
Biopsykosocial kriminologi och psykologi är ett multidisciplinärt ämne med fokus på att förstå utvecklingen av kriminellt beteende och relaterade utfall, såsom tidiga problem i barndomen, ungdomsbrottslighet, antisocialt och aggressivt beteende, psykopati, samt dess kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser. För att få en ökad och mer komplett förståelse undersöks samband och interaktioner mellan såväl biologiska (t.ex. genetiska, hormonella, fysiologiska, hjärnstruktur och funktion), som psykologiska (t.ex. personlighetsdrag) och sociologiska (t.ex. socioekonomisk status/bostadsområde) faktorer.

Läs mer om Psykofys, hjärna & Virtual Reality-Labbet

Kontakt:
Brittany Evans Brittany.Evans@oru.se
Catherine Tuvblad Catherine.Tuvblad@oru.se