This page in English

Christiana Owiredua

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 301320

Rum: L2635

Christiana Owiredua
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Forskningsprojekt

Pågående projekt