This page in English

Forskargrupp

Psykologi och smärta (CHAMP: PP)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Katja Boersma

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Psykologi och smärta (CHAMP: PP) bedriver forskning om psykologiska faktorers roll i smärta och smärtrelaterad ohälsa. Vi studerar grundläggande psykologiska mekanismer i utveckling och vidmakthållande av smärtproblem, i syfte att förbättra kliniska bedömningar samt utveckla förebyggande och behandlande insatser. Våra nuvarande fokusområden är psykologisk behandling (KBT) vid vulvodyni, förebyggande arbetsplatsinsatser vid smärta och psykisk ohälsa hos medarbetare, kommunikation om smärta i arbets- och vårdrelaterade sammanhang, smärtrelaterad uppmärksamhet och förväntningar, ungdomar och smärta, smärta i olika livsfaser, opioidanvändning vid kronisk smärta samt psykologisk behandling vid samtidig kronisk smärta och psykisk ohälsa. Eftersom patienter med kronisk smärta ofta lider av samtidig kroppslig eller emotionell ohälsa har vi ett särskilt intresse för det s.k. transdiagnostiska perspektivet, som undersöker underliggande processer vid komorbiditet, t.ex. smärta och depression eller smärta och sömnproblem. 

 

Finansiärer

  • AFA försäkringar
  • Forskningskommittén i Region Örebro län
  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
  • Region Örebro län ALF
  • Örebro universitet