This page in English

Christina von Post

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 302163

Rum: F2144

Christina von Post

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Christina von Post

Uppdrag

Undervisning: Svenska och svenska som andraspråk

 

Forskning:

Internationellt projekt mellan Moi universitet Kenya och Örebro universitet i syfte att dela kunskap och initiera ny gemensam forskning om digitala multiliteracies både som inlärningsmål och som en resurs i språk- och yrkesutbildning för migranter. Pågående, 2021-2022. Finansierad av STINT och Örebro universitet.

 

Building active European citizenship in the Baltic Sea area: values, identities, languages, cultural and social constraints (koordinator)

Digital multiliteracies, integration, language and mutual
cultural learning in Sweden, Lithuania, Russia and Moldova                                                 International Reseach initiation project 2018 -2019 (RJ)                                                      

Projektsamordnare för den internationella konferensen Integration, Migration and Digitalization in Europe (del av RJ 2018 -2019)

 

Andra uppdrag:

Deltagare med ansvar för utvärdering och uppföljning av projektet: Hela vägen in i arbetet, ett 3 -årigt integrationsprojekt riktat till migranter med svag position på den svenska arbetsmarknaden. Projektet är huvudsakligen finansierat av den Europeiska unionens Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Pågående: år 2020–2022

 

Samarbeten:

Dalarna University, Sweden

Imperial College United Kingdom

International University of Moldova

Karlstad University, Sweden

Kaunas University of Technology, Lithuania,

Moi University, Kenya

Murmansk State Pedagogical University, Russia,

Østfold University College, Norway

Philipps-Universität Marburg, Germany

University of Agronomic Sciences in Bucharest, Romania

University of Warwick, England

 

Utmärkelser:

Utmärkelse till Örebro konferensambassadör av Örebro Convention Bureau, Örebro kommun och Länsstyrelse (13 oktober 2020)

 

 

 

 


Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Räihä, H. , von Post, C. & Ivanishcheva, O. (2021). Teaching And Learning A Language In A Minority Context. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences (EpSBS), 108, 1587-1596.
Ivanishcheva, O. N. , von Post, C. & Räihä, H. (2021). “The Fact is That Everything He is Saying So Far is Simply a Lie”: Expressive Truthmaking in the Political Debate. Čelovek, kulʹtura i obrazovanie (Human. Culture. Education) (2 (40)), 96-113.
Ivanishcheva, O. N. , von Post, C. & Räihä, H. (2020). Patterns of rationality in Nordic language teachers’ views on second language. Revista Inclusiones, 7 (4), 369-391.
von Post, C. , Wikström, P. , Räihä, H. & Liubiniene, V. (2017). Values and Attitudes of Nordic Language Teachers towards Second Language Education. Sustainable multilingualism, 10, 194-212.