This page in English

Forskargrupp

Undervisning, lärande, humaniora

Om gruppen

Gruppuppgifter

Forskargruppen Undervisning, lärande, humaniora anlägger utbildningsperspektiv på humaniora, och humanistiska perspektiv på utbildning. I gruppen ingår forskare från engelska, historia, litteraturvetenskap, retorik och svenska språket. Inom gruppen bedrivs exempelvis praktiknära forskning, komparativ didaktikforskning, policyforskning och forskning med ett historiskt perspektiv. Tematiskt rör forskningen makt och identitet, stereotypifiering och minoritetsfrågor, flerspråkighet, läs- och skrivutveckling, samt skolans demokratiuppdrag. Gruppen samverkar aktivt med olika samhällsaktörer har ett ömsesidigt utbyte med forskare från andra ämnen, såväl lokalt som globalt.

Kontaktperson: Linda Eriksson, koordinator för forskargruppen Undervisning, lärande, humaniora.

Finansiärer

 • Logitech
 • Lärarutbildningsnämnden, Örebro universitet
 • Stiftelsen Gunnar och Brigitta Nordins fond
 • Åke Wibergs stiftelse
 • Helge Ax:son Johnson Stiftelse
 • Karlstads universitet
 • Konstfack
 • Olle Engkvists stiftelse
 • Riksbankens Jubileumsfond (RJ)
 • Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
 • Vetenskapsrådet (VR)
 • Örebro universitet