This page in English

Forskningsprojekt

Kunskap om och utveckling av digital multiliteracitet som mål och resurs för språk- och yrkesutbildning för migranter

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2022

Kontaktperson

Helge Räihä

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Målet med utbytet mellan Moi universitetet och Örebro universitet är att inleda ett gemensamt forsknings- och utbildningssamarbete genom utbyte av pågående forskning och god undervisningspraxis kring digital multiliteracy i språk- och yrkesutbildning för migranter i Kenya och i Sverige. Samarbetet inkluderar arbetsmöten, seminarier, föreläsningar, och besök på lokala utbildningscentra i de två länderna samt universiteten under ett års utbytesperiod. Utbytet kommer att resultera i en gemensam forsknings- och utbildningsplan, publicering av tre internationella artiklar samt ett avslutande internationellt online-symposium.
Frågeställningar som projektet utgår ifrån är bland annat:
- Vilka utmaningar finns i användning av digital multiliteracy i de två nationella kontexterna och i olika utbildningssammanhang?
- Vilka typer av digital multiliteracy utvecklas under migrationen i förhållande till olika faser och sammanhang i migrationsprocesser?
- Hur kan digital multiliteracy användas för att effektivt främja migranters språkinlärning och yrkesutbildning i Kenya och i Sverige? 

Samarbetspartners

  • John Chang'ach, School of Education, Moi University
  • Rael Ogwari, Department of Educational Psychology, School of Education, Moi University
  • Rotich Kiplimo, Center for Teacher Education, Moi University