This page in English

Daniel Bergemalm

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 302181

Rum: C2209

Daniel Bergemalm

Om Daniel Bergemalm

Daniel Bergemalm jobbar som specialistläkare och forskare inom medicinsk gastroenterologi och hepatologi vid Örebro Universitetssjukhus. Han disputerade 2010 vid Umeå Universitet med en avhandling om sjukdomsmekanismer vid amyotrofisk laterskleros. Efter flytt till Örebro 2010 har han parallellt med kliniskt arbete, haft en post-doctjänst med inriktning mot inflammatorisk tarmsjukdom.

Forskning

Daniels forskning handlar främst om att identifiera sjukdomsmekanismer och biomarkörer vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Pågående projekt berör kartläggning av proteinförändringar i blod och vävnad som uppstår innan sjukdomen bryter ut och vid tidpunkten för diagnos. Förhoppningen är att bättre förstå orsaker till sjukdomen och bidra till utveckling av verktyg för individ-anpassad behandling (precision medicine). Forskningen bedrivs inom ramen för en större forskargrupp vid Örebro Universitet fokuserad på ”inflammatorisk tarmsjukdom och translationell gastroenterologi” där det finns bred kompetens kring metoder inom både grundforskning och mer kliniknära forskning. Forskargruppen har ett stort både nationellt och internationellt samarbete.

Undervisning

Daniel Bergemalm deltar i undervisning på läkarprogrammet vid Örebro Universitet samt ansvarar för klinisk handledning av läkarstudenter inom medicinsk gastroenterologi och internmedicin.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Eriksson, C. , Visuri, I. , Vigren, L. , Nilsson, L. , Kärnell, A. , Hjortswang, H. , Bergemalm, D. , Almer, S. & et al. (2021). Clinical effectiveness of golimumab in ulcerative colitis: a prospective multicentre study based on the Swedish IBD Quality Register, SWIBREG. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 56 (11), 1304-1311.
Phillips, F. , Verstockt, B. , Sladek, M. , de Boer, N. , Katsanos, K. , Karmiris, K. , Albshesh, A. , Erikson, C. & et al. (2021). Orofacial Granulomatosis associated with Crohn's Disease: a multi-centre case series. Journal of Crohn's & Colitis.
Eriksson, C. , Rundquist, S. , Lykiardopoulos, V. , Udumyan, R. , Karlén, P. , Grip, O. , Söderman, C. , Almer, S. & et al. (2021). Real-world effectiveness of vedolizumab in inflammatory bowel disease: week 52 results from the Swedish prospective multicentre SVEAH study. Therapeutic Advances in Gastroenterology, 14.
Kalla, R. , Adams, A. T. , Bergemalm, D. , Vatn, S. , Kennedy, N. A. , Ricanek, P. , Lindstrom, J. , Ocklind, A. & et al. (2021). Serum proteomic profiling at diagnosis predicts clinical course, and need for intensification of treatment in inflammatory bowel disease. Journal of Crohn's & Colitis, 15 (5), 699-708.
Bergemalm, D. , Andersson, E. , Hultdin, J. , Eriksson, C. , Rush, S. T. , Kalla, R. , Adams, A. T. , Keita, Å. V. & et al. (2021). Systemic inflammation in pre-clinical ulcerative colitis. Gastroenterology.
Vatn, S. , Carstens, A. , Kristoffersen, A. B. , Bergemalm, D. , Casén, C. , Moen, A. E. F. , Tannaes, T. M. , Lindstrøm, J. & et al. (2020). Faecal microbiota signatures of IBD and their relation to diagnosis, disease phenotype, inflammation, treatment escalation and anti-TNF response in a European Multicentre Study (IBD-Character). Scandinavian Journal of Gastroenterology, 55 (10), 1146-1156.
Phillips, F. , Verstockt, B. , Sladek, M. , de Boer, N. , Katsanos, K. , Karmiris, K. , Albshesh, A. , Eriksson, C. & et al. (2020). Orofacial granulomatosis in Crohn's disease: an ECCO CONFER multi-centre case series. Journal of Crohn's & Colitis, 14 (Suppl. 1), S209-S210.
Bergemalm, D. , Ramström, S. , Kardeby, C. , Hultenby, K. , Göthlin Eremo, A. , Sihlbom, C. , Bergström, J. , Palmblad, J. & et al. (2020). Platelet proteome and function in X-linked thrombocytopenia with thalassemia and in silico comparisons with gray platelet syndrome. Haematologica.
Eriksson, C. , Rundquist, S. , Lykiardopoulos, V. , Udumyan, R. , Karlén, P. , Grip, O. , Söderman, C. , Almer, S. & et al. (2020). Real-world effectiveness of vedolizumab in ulcerative colitis: Week 52 results from the Swedish multi-centre, prospective, observational SVEAH UC study. Journal of Crohn's & Colitis, 14 (Suppl. 1), S576-S577.
Kalla, R. , Adams, A. T. , Ventham, N. T. , Kennedy, N. A. , White, R. , Clarke, C. , Ivens, A. , Bergemalm, D. & et al. (2020). Whole blood profiling of T-cell derived miRNA allows the development of prognostic models in inflammatory bowel disease. Journal of Crohn's & Colitis, 14 (12), 1724-1733.
Bergemalm, D. , Andersson, E. , Karling, P. , Eriksson, C. , Repsilber, D. , Hultdin, J. , Halfvarson, J. & IBD Character Consortium, . (2019). Markers of systemic inflammation in preclinical ulcerative colitis. United European Gastroenterology journal, 7 (8_suppl), 111-111.
Eriksson, C. , Bergemalm, D. , Vigren, L. , Nilsson, L. , Visuri, I. , Hjortswang, H. , Udumyan, R. , Almer, S. & et al. (2018). Clinical effectiveness of golimumab: Interim analysis of the observational study of patients with ulcerative colitis on golimumab in the Swedish National Quality Registry for IBD-GO-SWIBREG. Journal of Crohn's & Colitis, 12 (Suppl. 1), S409-S410.
Eriksson, C. , Rundquist, S. , Lykiardopoulos, V. , Karlen, P. , Grip, O. , Söderman, C. , Almer, S. , Hertervig, E. & et al. (2018). Clinical effectiveness of vedolizumab: Interim analysis of the Swedish observational study on vedolizumab assessing effectiveness and healthcare resource utilisation in patients with Crohn's disease (SVEAH CD). Journal of Crohn's & Colitis, 12 (Suppl. 1), S494-S495.
Eriksson, C. , Rundquist, S. , Lykiardopoulos, V. , Karlen, P. , Grip, O. , Söderman, C. , Almer, S. , Hertervig, E. & et al. (2018). Clinical effectiveness of vedolizumab: Interim analysis of the Swedish observational study on vedolizumab assessing effectiveness and healthcare resource utilisation in patients with ulcerative colitis (SVEAH UC). Journal of Crohn's & Colitis, 12 (Suppl. 1), S382-S383.
Vatn, S. , Karlsson, M. C. , Carstens, A. , Detlie, T. E. , Ricanek, P. , Bergemalm, D. , Lindquist, C. M. , Jahnsen, J. & et al. (2018). Faecal microbiota in newly diagnosed Crohn's disease and its relation to treatment escalation. Journal of Crohn's & Colitis, 12 (Suppl. 1), S555-S555.
Vatn, S. , Karlsson, M. C. , Carstens, A. , Detlie, T. E. , Ricanek, P. , Lindquist, C. M. , Bergemalm, D. , Jahnsen, J. & et al. (2018). Faecal microbiota in treatment-naive ulcerative colitis and its relation to treatment escalation. Journal of Crohn's & Colitis, 12 (Suppl. 1), S557-S557.
Zammit, S. C. , Ellul, P. , Girardin, G. , Valpiani, D. , Nielsen, K. R. , Olsen, J. , Goldis, A. , Lazar, D. & et al. (2018). Vitamin D deficiency in a European inflammatory bowel disease inception cohort: an Epi-IBD study. European Journal of Gastroenterology and Hepathology, 30 (11), 1297-1303.
Bergemalm, D. , Kruse, R. , Sapnara, M. , Halfvarson, J. & Hultgren Hörnquist, E. (2017). Elevated fecal peptidase D at onset of colitis in Galphai2(-/-) mice, a mouse model of IBD. PLOS ONE, 12 (3).
Adams, A. , Kalla, R. , Vatn, S. , Bonfiglio, F. , Nimmo, E. , Kennedy, N. , Ventham, N. , Vatn, M. & et al. (2017). Epigenetic alterations at diagnosis predict susceptibility, prognosis and treatment escalation in inflammatory bowel disease - IBD Character. Journal of Crohn's & Colitis, 11 (Suppl. 1), S108-S108.
Kalla, R. , Adams, A. T. , Vatn, S. , Bonfiglio, F. , Nimmo, E. R. , Kennedy, N. A. , Ventham, N. , Vatn, M. H. & et al. (2017). Epigenetic alterations at diagnosis predict susceptibility, prognosis and treatment escalation in inflammatory bowel disease – ibd character. Gut, 66 (Suppl. 2), A24-A25.
Eriksson, C. , Marsal, J. , Bergemalm, D. , Vigren, L. , Björk, J. , Eberhardson, M. , Karling, P. , Söderman, C. & et al. (2017). Long-term effectiveness of vedolizumab in inflammatory bowel disease: a national study based on the Swedish National Quality Registry for Inflammatory Bowel Disease (SWIBREG). Scandinavian Journal of Gastroenterology, 52 (6-7), 722-729.
Ricanek, P. , Rahul, K. , Ber, Y. , Vatn, S. , Finnby, L. , Lindahl, T. , Bergemalm, D. , Carstens, A. & et al. (2017). Microbiota related disease activity and distribution in subgroups of inflammatory bowel disease. Journal of Crohn's & Colitis, 11 (Suppl. 1), S483-S484.
Kalla, R. , Adams, A. , Vatn, S. , Bergemalm, D. , Ricanek, P. , Lindström, J. , Ocklind, A. , Nordberg, N. & et al. (2017). Proximity extension assay based proteins show immune cell specificity and can diagnose and predict outcomes in inflammatory bowel diseases: IBD Character study. Journal of Crohn's & Colitis, 11 (Suppl. 1), S13-S13.
Kalla, R. , Adams, A. T. , Vatn, S. , Bergemalm, D. , Ricanek, P. , Lindstrom, J. C. , Ocklind, A. , Nordberg, N. & et al. (2017). Proximity extension assay based proteins show immune cell specificity and can diagnose and predict outcomes in inflammatory bowel diseases: ibd character study. Gut, 66 (Suppl. 2), A202-A203.
Andersson, E. , Bergemalm, D. , Kruse, R. , Neumann, G. , D'Amato, M. , Repsilber, D. & Halfvarson, J. (2017). Subphenotypes of inflammatory bowel disease are characterized by specific serum protein profiles. PLOS ONE, 12 (10).
Andersson, E. , Bergemalm, D. , Kruse, R. , D'Amato, M. , Repsilber, D. & Halfvarson, J. (2016). Inflammatory biomarkers in serum discriminate Crohn's disease and ulcerative colitis from healthy controls. Journal of Crohn's & Colitis, 10 (Suppl. 1), S86-S87.
Kalla, R. , Ocklind, A. , Petren, C. , Nordberg, N. , Kennedy, N. , Ventham, N. , Pettersson, E. , Bergemalm, D. & et al. (2016). Proximity extension assay immunoassay technology identifies novel serum biomarkers that can diagnose and classify inflammatory bowel diseases: IBD Character Consortium. Journal of Crohn's & Colitis, 10 (Suppl. 1), S82-S82.
Kalla, R. , Kennedy, N. , Hjelm, F. , Modig, E. , Sundell, M. , Andreassen, B. , Bergemalm, D. , Ricanek, P. & et al. (2015). Proximity Extension Assay technology identifies novel serum biomarkers for predicting Inflammatory Bowel Disease: IBD Character Consortium. Journal of Crohn's & Colitis, 9, S146-S147.

Manuskript

Carstens, A. , Björkqvist, O. , Lindqvist, C. M. , Rangel, I. , Repsilber, D. , Eriksson, C. , Bergemalm, D. , Bresso, F. & et al. Gut microbiota associated with treatment outcome to biological treatment in inflammatory bowel disease.
Koskela von Sydow, A. , Janbaz, C. , Bergemalm, D. & Ivarsson, M. IL-1α counteracts TGF-β regulated protein expression in human dermal fibroblasts.