This page in English

Daniel Bergemalm

Befattning: Universitetslektor, adjungerad Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: ZGFuaWVsLmJlcmdlbWFsbTtvcnUuc2U=

Telefon: 019 302181

Rum: X2102

Daniel Bergemalm

Om Daniel Bergemalm

Daniel Bergemalm jobbar som specialistläkare och forskare inom medicinsk gastroenterologi och hepatologi vid Örebro Universitetssjukhus. Han disputerade 2010 vid Umeå Universitet med en avhandling om sjukdomsmekanismer vid amyotrofisk laterskleros. Efter flytt till Örebro 2010 har han parallellt med kliniskt arbete, haft en post-doctjänst med inriktning mot inflammatorisk tarmsjukdom.

Forskning

Daniels forskning handlar främst om att identifiera sjukdomsmekanismer och biomarkörer vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Pågående projekt berör kartläggning av proteinförändringar i blod och vävnad som uppstår innan sjukdomen bryter ut och vid tidpunkten för diagnos. Förhoppningen är att bättre förstå orsaker till sjukdomen och bidra till utveckling av verktyg för individ-anpassad behandling (precision medicine). Forskningen bedrivs inom ramen för en större forskargrupp vid Örebro Universitet fokuserad på ”inflammatorisk tarmsjukdom och translationell gastroenterologi” där det finns bred kompetens kring metoder inom både grundforskning och mer kliniknära forskning. Forskargruppen har ett stort både nationellt och internationellt samarbete.

Undervisning

Daniel Bergemalm deltar i undervisning på läkarprogrammet vid Örebro Universitet samt ansvarar för klinisk handledning av läkarstudenter inom medicinsk gastroenterologi och internmedicin.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Konferensbidrag

Manuskript