This page in English

Forskningsprojekt

Trombocyternas proteininnehåll och funktion vid hematologiska sjukdomar

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Sofia Ramström

Trombocyter bildas av megakaryocyter i benmärgen och är i egenskap av cirkulerande små celler med högt proteininnehåll involverade i många biologiska och patologiska processer. Förutom huvuduppgiften att stoppa blödningar bidrar de till exempelvis sårläkning och angiogenes. Inflammation, ateroskleros, tumörtillväxt och fibros kan även påverkas. Aktivering av trombocyter kan ge tromboser. Minskat trombocytantal eller nedsatt funktion ger blödningar. Undersökningar av ärftliga trombocytsjukdomar ger ofta kunskaper som kan generaliseras, till gagn för läkemedelsutveckling. Vid myeloproliferativa neoplasier (MPN) ses ofta en ökad trombocytaktivering. Vi studerar hematologiska sjukdomar avseende megakaryocyters och trombocyters proteininnehåll och funktion med tekniker inkluderande masspektrometri-baserad proteomik, avancerad flödescytometri, och immunfärgning.

Finansiärer

  • Lions cancerforskningsfond mellansverige Uppsala-Örebro
  • Region Örebro läns Forskningskommitté