This page in English

Forskningsprojekt

Studier av sambandet mellan Inflammation och fibros

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Mikael Ivarsson

Forskningsämne

Fibroblaster är centrala för läkningsprocesser i bindväv. De är huvudproducenter av bindvävsmolekyler, främst kollagen, och är därför avgörande för att återställa vävnadsintegriteten efter skador. Dysfunktion hos dessa celler är förknippat med t ex överproduktion av bindväv (ärr), vilket ses efter t ex brännskador, eller underproduktion, som ses vid svårläkta (kroniska) sår.  Det är därför viktigt att studera hur fibroblaster reglerar sin tillväxt, överlevnad och bindvävsproduktion, vilket sker i samspel med inflammatoriska processer. Vi har tidigare visat att keratinocyter (hudepitelceller) utsöndrar cytokiner (interleukin-1) som har en negativ inverkan på fibroblasters bindvävsproduktion. Det stöder den kliniska observationen att en tidig re-epitelialisering är avgörande för att minska ärrbildning vid sårläkning. Vi undersöker f.n. mekanismerna bakom effekten av keratinocyter och interleukin-1 avseende fibroblasters aktivitet. En annan del av forskningen rör studier av kronisk sår. I detta fall är sårläkningen otillräcklig, troligen p.g.a. dålig näringsförsörjning i kombination med bakteriella infektioner och inflammation. Fibroblasterna tycks också fungera sämre. I denna del av vår forskning använder vi oss bl.a. av globala analysmetoder såsom proteomik för att utreda på vilket sätt bindvävscellerna är funktionellt påverkade. Det är vår förhoppning att vår forskning på sikt skall kunna bidra till ökad förståelse för mekanismerna bakom dysfunktionell sårläkning och förbättra möjligheten till behandling av t ex svårläkta sår.

Samarbetspartners

  • Chris Janbaz, Örebro Region Län, USÖ
  • Daniel Nowinski, Uppsala Universitet