This page in English

Denny Jansson

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Denny Jansson
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Denny Jansson

Denny Jansson är doktorand i svenska språket samt utbildad ämneslärare för undervisning i gymnasieskolan och grundskolans årskurs 7-9 i ämnena svenska, svenska som andraspråk och historia.

Forskning

Denny forskningsintresse handlar om språkbruk och språklig variation med ett särskilt fokus på hur ungdomar och skolelever använder olika språkliga varieteter i olika sammanhang, såväl i tal som i skrift. I sitt avhandlingsprojekt undersöker Denny skolan som en språklig mötesplats, vad dialekt är för elever på en skola belägen på en geografisk plats där olika dialekter möts samt hur olika platser i skolan skapar möjligheter för språklig variation. Ett annat intresse är hur platser konstitueras genom språket, och hur det påverkar uppfattningen om vilket språkbruk som är förväntat på olika platser.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Forskargrupper