This page in English

Denny Jansson

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: ZGVubnkuamFuc3NvbjtvcnUuc2U=

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: F2156

Denny Jansson
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Denny Jansson

Denny Jansson är doktorand i svenska språket samt utbildad ämneslärare för undervisning i gymnasieskolan och grundskolans årskurs 7-9 i ämnena svenska, svenska som andraspråk och historia.

Forskning

Denny forskningsintresse handlar om språkbruk och språklig variation med ett särskilt fokus på hur ungdomar och skolelever använder olika språkliga varieteter i olika sammanhang, såväl i tal som i skrift.

I sitt avhandlingsprojekt undersöker Denny skolan som en språklig mötesplats, vad dialekt är för elever på en skola belägen på en geografisk plats där olika dialekter möts samt hur olika platser i skolan skapar möjligheter för språklig variation. Ett annat intresse är hur platser konstitueras genom språket, och hur det påverkar uppfattningen om vilket språkbruk som är förväntat på olika platser i relation till andra påverkande aspekter.

Intresseområden:

  • Dialektologi
  • Sociodialektologi och sociolingvistik
  • Språkets och dialekters roll för platsskapande
  • Språkförändring
  • Språkideologier
  • Socialsemiotik och multimodalitet
  • Språkdidaktik
  • Diskursanalys

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Proceedings (redaktörskap) | 

Artiklar i tidskrifter

Konferensbidrag

Proceedings (redaktörskap)