This page in English

Denny Jansson

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Denny Jansson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Denny Jansson

Denny Jansson är utbildad ämneslärare för undervisning i gymnasieskolan och grundskolans årskurs 7-9 i ämnena historia, svenska och svenska som andraspråk. Han är sedan februari 2021 verksam som doktorand i svenska språket vid Örebro universitet.

Forskning

Dennys forskningsintresse handlar om språkbruk och språklig variation med ett särskilt fokus på hur ungdomar och skolelever använder olika språkliga varieteter, såväl i tal som i skrift. I sitt doktorandprojekt undersöker Denny skolan som språklig mötesplats, vad dialekt är för elever på en skola belägen på en geografisk plats där olika dialekter möts samt hur olika platser skapar möjligheter för språklig variation.