This page in English

Forskningsprojekt

Skolan som dialektal mötesplats

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2021 - 2026

Kontaktperson

Anders Björkvall

Forskningsämne

Detta doktorandprojekt fokuserar på dialektalt språkbruk hos elever på en gymnasieskola i Värmland. Avhandlingen undersöker hur dialekten kan ses i ljuset av skolan som dialektal smältdegel på en geografisk plats där olika dialektala varieteter möts samt hur språkbruket varierar på olika platser i skolan. Den aktuella skolan är belägen i ett område med såväl geografisk som språklig närhet till Norge i väst samt till språkområden där det förekommer både nordliga och götiska språkliga drag. Dessa förutsättningar gör, i kombination med skolans geografiskt stora upptagningsområde, skolan till en dialektal mötesplats. Härigenom tangerar studien hur sociala och pedagogiska praktiker och plats samverkar för att etablera olika språkliga arenor med olika möjligheter för olika dialektala varieteter. 

Finansiärer

  • Karlstads universitet
  • Örebro universitet

Samarbetspartners

  • Andreas Nord, Karlstads universitet
  • Jenny Nilsson, Institutet för språk och folkminnen
  • Karlstads universitet