This page in English

Dominik Glombik

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne Forskningsmiljöer

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Glombik, D. , Oxelbark, Å. , Sundqvist, P. , Carlsson, J. , Lambe, M. , Drevin, L. , Davidsson, S. & Kirrander, P. (2021). Risk of second HPV-associated cancers in men with penile cancer. Acta Oncologica, 60 (5), 667-671.