This page in English

Forskningsprojekt

PenBus: inflammation, HPV och genetik vid peniscancer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Peter Kirrander

Forskningsämne

Sedan 2019 tillfrågas samtliga patienter som remitteras till oss under frågeställning peniscancer om inklusion i denna studie. Studien syftar till att undersöka olika förhållanden som påverkar sjukdomen och förloppet (tex inflammatoriska och genetiska faktorer) hos män med peniscancer, såväl i själva tumören som i urin, saliv och blod. Studien inkluderar även friska kontrollpersoner. Ur detta material utgår ett flertal påbörjade och planerade projekt.

Forskargrupper

Samarbetspartners