This page in English

Forskningsprojekt

Peniscancer och risk för andra HPV associerade tumörformer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Peter Kirrander

Forskningsämne

Peniscancer är associerat med HPV, vilket även vissa andra tumörformer är.  Vi studerar för närvarande, via nationella peniscancerregistret och andra populationsbaserade register, om peniscancer ökar risken för dessa tumörer. Inom ramen för denna studie kommer vi även studera vilka subtyper av HPV som är de vanligaste i penistumörer samt om dessa subtyper kan identifieras i metastaser från samma individ. Vi kommer även studera hur olika inflammationsassocierade proteiner detekterade i primärtumören kan öka riken att drabbas av metastaserad sjukdom.

Forskargrupper