This page in English

Forskningsprojekt

Lymfkörtelkirurgi och komplikationer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Peter Kirrander

Forskningsämne

Vid bekräftat lymfkörtelspridning av peniscancer utförs större operationer med borttagande av lymfkörtlar i ljumskar och ibland även i lilla bäckenet. Dessa operationer är associerade med såväl tromboemboliska som infektiösa komplikationer. Vi studerar för närvarande, via nationella peniscancerregistret och andra populationsbaserade register,  hur komplikationspanoramat efter lymfkörtelkirurgi vid peniscancer ser ut.

Forskargrupper