This page in English

Elin Karlsson

Befattning: Universitetsadjunkt, adjungerad Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: ZWxpbi5rYXJsc3NvbjtvcnUuc2U=

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Elin Karlsson

Om Elin Karlsson

Elin Karlsson är legitimerad audionom, har en magisterexamen i Audiologi (Göteborgs Universitet), och är medicine doktor i handikappvetenskap/Disability research (Örebro universitet) med inriktning mot audiologi.

Elin är anställd som forskare på Audiologiskt forskningscentrum, Region Örebro län och är adjungerad och affilierad till Örebro universitet. Hon undervisar på institutionen för hälsovetenskaper främst på magisterprogrammet i hörselvetenskap/arbetsterapi samt på audionomprogrammet och arbetsterapeutprogrammet. Hon har ett nära samarbete med forskare i Kanada, Sydafrika och USA. Hon har även samarbeten med forskare på Jönköpings universitet, samt i Indien, Norge, Schweiz.

Elins forskningsområde berör den Internationella Klassifikationen för Funktion, Funktionsnedsättning och Hälsa (ICF), instrumentutveckling (översättning, psykometri), Hearing and Functioning in Everyday Life Questionnaire (HFEQ), Vardagsfunktion och Empowerment.

Länk till in Hearing and Functioning in Everyday Life Questionnaire (HFEQ): https://osf.io/jzb4e/

Här hittar du information om mitt postdok-projekt som startar hösten 2024. https://alzheimer.ca/en/research/alzheimer-society-research-program/latest-funding-results

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag