This page in English

Forskningsprojekt

Översättning och validering av den svenska versionen av World Health Organization - Disability Assessment Schedule (WHODAS) 2.0

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Liselotte Hermansson

Forskningsämne

WHODAS 2.0 är ett generellt instrument som mäter svårigheter i vardagen för personer med olika funktionstillstånd.

Syftet med projektet var att:

1) översätta instrumentet till svenska och pröva förståelsen av detta hos personer med eller utan funktionsnedsättning;

2) validera den svenska självadministrerade versionen i en normalpopulation genom att undersöka a) endimensionalitet  och b) samgående validitet mot RAND-36; och

3) validera den intervjuadministerade versionen i en population äldre i eget boende med kommunalt stöd genom att undersöka hur WHODAS samvarierar med andra funktionsmått, och genom test-retest reliabilitet.

Samarbetspartners

  • Ann-Helene Almborg, Socialstyrelsen
  • Cecilia Svanborg, Karolinska institutet