This page in English

Forskningsprojekt

Hänvisning till annan vårdnivå - En prehospital patientsäkerhetstudie

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2016 - 2024

Kontaktperson

Margareta Möller

Forskningsämne

För att samhället ska kunna använda akutsjukvårdens resurser effektivt behövs ett patientsäkert prioriteringssystem som selekterar behovet av akutsjukvård. Tidigare forskning av sjuksköterskors förmåga att bedöma vårdbehov har visat motstridiga resultat och få svenska studier har undersökt vilka som hänvisas av ambulanssjukvården och om detta medför någon risk för de vårdsökande som hänvisas. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att beskriva vilka som hänvisas till annan vårdnivå än ambulanssjukvård samt vilka av dessa som behövt söka akutsjukvård igen inom 72 timmar efter hänvisningen. Forskningsprojektet avser också att beskriva de vårdsökandes och sjuksköterskornas upplevelser av hänvisning till annan vårdnivå än ambulanssjukvård.

Finansiärer

  • Forskningskommittén i Region Örebro län

Samarbetspartners

  • Magnus Andersson-Hagiwara, Högskolan Borås