This page in English

Emma Olsson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303616

Rum: P2447

Emma Olsson
Forskningsämne

Om Emma Olsson

Emma är lektor vid Insitutionen för Hälsovetenskaper på Örebro Universitet. Hon är också barnsjuksköterska och hennes forskning handlar om att på olika sätt främja det prematura barnets hälsa. Fokus ligger på hud-mot-hud kontakt mellan det för tidigt födda barnet och dennes föräldrar samt olika aspekter av smärtbedömning och smärtbehandling hos denna patientgrupp. Emma är medlem i det kanadensiska forskningsprogramet PICH (Pain in Child Health) samt den internationella gruppen PEARL (Pain in Early Life). Emma har en förenad anställning och arbetar också som sjuksköterska på neonatalavdelningen vid Universitetssjukhuset i Örebro och disputerade 2017. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter

Övrigt