This page in English

Emma Olsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303616

Rum: P2447

Emma Olsson

Om Emma Olsson

Emma är lektor vid Insitutionen för Hälsovetenskaper på Örebro Universitet. Hon är också barnsjuksköterska och hennes forskning handlar om att på olika sätt främja det prematura barnets hälsa. Fokus ligger på hud-mot-hud kontakt mellan det för tidigt födda barnet och dennes föräldrar samt olika aspekter av smärtbedömning och smärtbehandling hos denna patientgrupp. Emma är medlem i det kanadensiska forskningsprogramet PICH (Pain in Child Health) samt den internationella gruppen PEARL (Pain in Early Life). Emma har en förenad anställning och arbetar också som sjuksköterska på neonatalavdelningen vid Universitetssjukhuset i Örebro och disputerade 2017. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Carlsen Misic, M. , Andersen, R. D. , Strand, S. , Eriksson, M. & Olsson, E. (2021). Nurses' perception, knowledge, and use of neonatal pain assessment. Paediatric and Neonatal Pain.
Olsson, E. , Diderholm, B. & Thernström Blomqvist, Y. (2021). “Paying it Forward”: Swedish Women’s Experiences of Donating Human Milk. Journal of Human Lactation, 37 (1), 87-94.
Blomqvist, Y. T. , Gradin, M. & Olsson, E. (2020). Pain Assessment and Management in Swedish Neonatal Intensive Care Units. Pain Management Nursing, 21 (4), 354-359.
Olsson, E. , Carlsen Misic, M. , Dovland Andersen, R. , Ericson, J. , Eriksson, M. , Thernström Blomqvist, Y. & Ullsten, A. (2020). Study protocol: parents as pain management in Swedish neonatal care - SWEpap, a multi-center randomized controlled trial. BMC Pediatrics, 20 (1).
Pettersson, M. , Olsson, E. , Ohlin, A. & Eriksson, M. (2019). Neurophysiological and behavioral measures of pain during neonatal hip examination. Paediatric and Neonatal Pain, 1 (1), 15-20.
Olsson, E. , Anderzén-Carlsson, A. , Attladottir, S. M. , Axelin, A. , Campbell-Yeo, M. , Eriksson, M. , Kristjánsdóttir, G. , Peltonen, E. & et al. (2018). Cultural adaptation and harmonization of four Nordic translations of the revised Premature Infant Pain Profile (PIPP-R). BMC Pediatrics, 18.
Ullsten, A. , Hugosson, P. , Forsberg, M. , Forzelius, L. , Klässbo, M. , Olsson, E. , Volgsten, U. , Westrup, B. & et al. (2017). Efficacy of Live Lullaby Singing During Procedural Pain in Preterm and Term Neonates. Music and Medicine, 9 (2), 73-85.
Olsson, E. , Eriksson, M. & Anderzen-Carlsson, A. (2017). Skin-to-Skin Contact Facilitates More Equal Parenthood: A Qualitative Study From Fathers' Perspective. Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, 34 (May-Jun 2017), e2-e9.
Olsson, E. , Dovland-Andersen, R. , Axelin, A. , Jonsdottir, R. B. , Maastrup, R. & Eriksson, M. (2012). Skin-to-skin care in neonatal intensive care units in the Nordic countries: a survey of attitudes and practices. Acta Paediatrica, 101 (10), 1140-1146.
Olsson, E. & Eriksson, M. (2011). Oral glucose for pain relief during eye examinations for retinopathy of prematurity. Journal of Clinical Nursing, 20 (7-8), 1054-9.

Artiklar, forskningsöversikter

Bäcke, P. , Bruschettini, M. , Sibrecht, G. , Thernström Blomqvist, Y. & Olsson, E. (2021). Pharmacological interventions for pain and sedation management in newborn infants undergoing therapeutic hypothermia. Cochrane Database of Systematic Reviews (7).
Dovland Andersen, R. , Olsson, E. & Eriksson, M. (2021). The Evidence Supporting the Association Between the Use of Pain Scales and Outcomes in Hospitalized Children: a Systematic Review. International Journal of Nursing Studies, 115.
Olsson, E. , Ahl, H. , Bengtsson, K. , Vejayaram, D. N. , Norman, E. , Bruschettini, M. & Eriksson, M. (2021). The use and reporting of neonatal pain scales: a systematic review of randomized trials. Pain, 162 (2), 353-360.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Olsson, E. (2017). Promoting health in premature infants: with special focus on skin-to-skin contact and development of valid pain assesment. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Konferensbidrag

Andersen, R. D. , Olsson, E. & Eriksson, M. (2020). The Evidence Supporting the Effect of Pain Intensity Scale Use on Patient and Process Outcomes in Hospitalized Children: a Systematic Review. Konferensbidrag vid IASP World Congress on Pain, Amsterdam, the Netherlands, 2020 (Conference cancelled).
Eriksson, M. , Pettersson, M. , Olsson, E. & Ohlin, A. (2019). Neurophysiological and behavioural measures of pain during neonatal hip examination. Konferensbidrag vid Svenskt smärtforum, Malmö, Sweden, October 17-18, 2019.
Pettersson, M. , Olsson, E. & Eriksson, M. (2019). Neurophysiological and behavioural measures of pain during neonatal hip examination. Konferensbidrag vid RPA & RSOG 1st Joint Scientific Conference, Kigali, Rwanda, 11-13 September, 2019.
Pettersson, M. , Olsson, E. , Ohlin, A. & Eriksson, M. (2019). Neurophysiological and behavioural measures of pain during neonatal hip examination. Konferensbidrag vid 12th International Symposium on Pediatric Pain (ISPP), Basel Switzerland, June 16-20, 2019.
Pettersson, M. , Olsson, E. , Ohlin, A. & Eriksson, M. (2019). Neurophysiological and behavioural measures of pain during neonatal hip examination. Konferensbidrag vid Barnveckan, Örebro, Sweden, April 1-4, 2019.
Eriksson, M. , Ahl, H. , Bengtsson, K. , Bruschettini, M. , Norman, E. , Olsson, E. & Naidu Vejayaram, D. (2019). Pain scales in clinical trials in newborn infants: a mapping of the evidence. Konferensbidrag vid 3rd jENS Congress of joint European Neonatal Societies, Maastricht, the Netherlands, September 17-21, 2019.
Eriksson, M. , Ahl, H. , Bengtsson, K. , Bruschettini, M. , Norman, E. , Olsson, E. & Vejayaram, D. (2019). Pain scales in clinical trials in newborn infants: a mapping of the evidence. Konferensbidrag vid Svenskt smärtforum, Malmö, Sweden, October 17-18, 2019.
Olsson, E. , Pettersson, M. , Eriksson, M. & Ohlin, A. (2018). Glukos som smärtlindring vid neonatal höftledsundersökning: En randomiserad kontrollerad studie. Konferensbidrag vid Barnveckan 2018, Västerås, 23-26 April, 2018.
Ullsten, A. , Hugoson, P. , Forsberg, M. , Forzelius, L. , Klässbo, M. , Olsson, E. , Volgsten, U. , Westrup, B. & et al. (2017). Efficacy of Live Lullaby Singing During Procedural Pain in Preterm and Term Neonates. Konferensbidrag vid Forum Värmland 2017, Landstinget i Värmland och Karlstads universitet, Karlstad, Sweden, February 14, 2017.
Olsson, E. , Eriksson, M. & Anderzén-Carlsson, A. (2016). Pappors upplevelser av att vårda sitt för tidigt födda barn hud-mot-hud. Konferensbidrag vid Vårmöte i Perinatologi, Örebro, Sweden, 14-15 april 2016.
Olsson, E. & Eriksson, M. (2015). Can skin-to-skin contact work as pain relief in premature infants?. Konferensbidrag vid Svenskt barnsmärtsymposium, Lund, 23-24 april, 2015..
Olsson, E. , Atladóttir, S. M. A. , Axelin, A. , Campbell-Yeo, M. , Eriksson, M. , Peltonen, E. , Stevens, B. , Yamada, J. & et al. (2015). Translation, cultural adaptation and validation of the revised version of the Premature Infant Pain Profile: An effort to improve pain assessment in infants in the Nordic countries. Konferensbidrag vid 10th International Forum on Pediatric Pain, Nova Scotia, Canada, 1-4 October, 2015.
Olsson, E. & Eriksson, M. (2014). Can skin-to-skin contact work as pain relief in premature infants?. Konferensbidrag vid 1st International and multidisciplinary children’s critical care research summer school, 26th-27th August 2014, UCLAN, Preston, Lancashire, UK.
Olsson, E. , Baños, J. , Guardiola, E. , Gradin, M. & Eriksson, M. (2013). Skin-to-skin contact for pain relief: a bibliometric analysis. Konferensbidrag vid 9th International Symposium on Pediatric Pain,June 17-20, 2013, Stockholm, Sweden.

Manuskript

Olsson, E. , Anderzén-Carlsson, A. , Atladóttir, S. M. , Axelin, A. , Campbell-Yeo, M. , Eriksson, M. , Kristjánsdóttir, G. , Peltonen, E. & et al. Cultural adaptation and harmonization of four Nordic translations of the revised Premature Infant Pain Profile (PIPP-R).

Rapporter

Sundqvist, A. & Olsson, E. (2021). Barn och ungdomar med dövblindhet 2: Systematisk kunskapsöversikt över vetenskapligt publicerade interventioner. Lund: Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb).