This page in English

Emma Olsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Emma Olsson

Om Emma Olsson

Emma är affilierad forskare vid Insitutionen för Hälsovetenskaper på Örebro Universitet. Hon är barnsjuksköterska och hennes forskning handlar om att på olika sätt främja det prematura barnets hälsa. Fokus ligger på hud-mot-hud kontakt mellan det för tidigt födda barnet och dennes föräldrar samt olika aspekter av smärtbedömning och smärtbehandling hos denna patientgrupp. Emma är medlem i det kanadensiska forskningsprogramet PICH (Pain in Child Health) samt den internationella gruppen PEARL (Pain in Early Lifte). Emma arbetar som sjuksköterska på neonatalavdelningen på Universitetssjukhuset i Örebro och disputerade 2017. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Olsson, E. , Anderzén-Carlsson, A. , Attladottir, S. M. , Axelin, A. , Campbell-Yeo, M. , Eriksson, M. , Kristjánsdóttir, G. , Peltonen, E. & et al. (2018). Cultural adaptation and harmonization of four Nordic translations of the revised Premature Infant Pain Profile (PIPP-R). BMC Pediatrics, 18.
Olsson, E. , Pettersson, M. , Eriksson, M. & Ohlin, A. (2018). Oral sweet solution to prevent pain during neonatal hip examination: a randomized controlled trial. Acta Paediatrica.
Ullsten, A. , Hugosson, P. , Forsberg, M. , Forzelius, L. , Klässbo, M. , Olsson, E. , Volgsten, U. , Westrup, B. & et al. (2017). Efficacy of Live Lullaby Singing During Procedural Pain in Preterm and Term Neonates. Music and Medicine, 9 (2), 73-85.
Olsson, E. , Eriksson, M. & Anderzen-Carlsson, A. (2017). Skin-to-Skin Contact Facilitates More Equal Parenthood: A Qualitative Study From Fathers' Perspective. Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, 34 (May-Jun 2017), e2-e9.
Olsson, E. , Dovland-Andersen, R. , Axelin, A. , Jonsdottir, R. B. , Maastrup, R. & Eriksson, M. (2012). Skin-to-skin care in neonatal intensive care units in the Nordic countries: a survey of attitudes and practices. Acta Paediatrica, 101 (10), 1140-1146.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Olsson, E. (2017). Promoting health in premature infants: with special focus on skin-to-skin contact and development of valid pain assesment. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Konferensbidrag

Olsson, E. , Pettersson, M. , Eriksson, M. & Ohlin, A. (2018). Glukos som smärtlindring vid neonatal höftledsundersökning: En randomiserad kontrollerad studie. Konferensbidrag vid Barnveckan 2018, Västerås, 23-26 April, 2018.
Ullsten, A. , Hugoson, P. , Forsberg, M. , Forzelius, L. , Klässbo, M. , Olsson, E. , Volgsten, U. , Westrup, B. & et al. (2017). Efficacy of Live Lullaby Singing During Procedural Pain in Preterm and Term Neonates. Konferensbidrag vid Forum Värmland 2017, Landstinget i Värmland och Karlstads universitet, Karlstad, Sweden, February 14, 2017.
Olsson, E. , Eriksson, M. & Anderzén-Carlsson, A. (2016). Pappors upplevelser av att vårda sitt för tidigt födda barn hud-mot-hud. Konferensbidrag vid Vårmöte i Perinatologi, Örebro, Sweden, 14-15 april 2016.
Olsson, E. & Eriksson, M. (2015). Can skin-to-skin contact work as pain relief in premature infants?. Konferensbidrag vid Svenskt barnsmärtsymposium, Lund, 23-24 april, 2015..
Olsson, E. , Atladóttir, S. M. A. , Axelin, A. , Campbell-Yeo, M. , Eriksson, M. , Peltonen, E. , Stevens, B. , Yamada, J. & et al. (2015). Translation, cultural adaptation and validation of the revised version of the Premature Infant Pain Profile: An effort to improve pain assessment in infants in the Nordic countries. Konferensbidrag vid 10th International Forum on Pediatric Pain, Nova Scotia, Canada, 1-4 October, 2015.
Olsson, E. & Eriksson, M. (2014). Can skin-to-skin contact work as pain relief in premature infants?. Konferensbidrag vid 1st International and multidisciplinary children’s critical care research summer school, 26th-27th August 2014, UCLAN, Preston, Lancashire, UK.
Olsson, E. , Baños, J. , Guardiola, E. , Gradin, M. & Eriksson, M. (2013). Skin-to-skin contact for pain relief: a bibliometric analysis. Konferensbidrag vid 9th International Symposium on Pediatric Pain,June 17-20, 2013, Stockholm, Sweden.

Manuskript

Olsson, E. , Anderzén-Carlsson, A. , Atladóttir, S. M. , Axelin, A. , Campbell-Yeo, M. , Eriksson, M. , Kristjánsdóttir, G. , Peltonen, E. & et al. Cultural adaptation and harmonization of four Nordic translations of the revised Premature Infant Pain Profile (PIPP-R).