This page in English

Forskningsprojekt

Smärtlindring och sedering vid hypotermibehandling av nyfödda barn

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Emma Olsson

Forskningsämne

Nyfödda barn som drabbats av syrebrist i samband med förlossningen och som uppfyller vissa kriterier vårdas med hypotermibehandling under 72 timmar. Kroppstemperaturen sänks till 33.5 grader eftersom forskning visat att detta kan minska risken för framtida hjärnskador. Det finns dock inga riktlinjer kring smärtlindring och sedering under behandlingen och därför genomförs en systematisk litteraturstudie där detta undersöks. 

Läs mer om projektet här.

Forskare