This page in English

Forskningsprojekt

Överlappande immaterialrättigheter för design

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2012 - 2015

Kontaktperson

Erika Lunell

Forskningsämne

Design kan skyddas av flera olika immaterialrättigheter såsom mönsterrätt, upphovsrätt och varumärkesrätt. Ett av syftena med föreliggande projekt är att studera gränsområdet mellan varumärkesrätt och mönsterrätt vad avser skyddet för design för att konstatera likheter och skillnader.

Forskare

Finansiärer

  • Torsten Söderbergs Stiftelse