This page in English

Frida Bood

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303119

Rum: L2203

Frida Bood

Om Frida Bood

Frida arbetar som adjunkt i kriminologi och undervisar på delar av kriminologiprogrammet, framför allt om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Hon har en magisterexamen i kriminologi från Örebro universitet och hon har även anknytning till Center for Criminological And PsychoSocial research (CAPS). Där är hon aktiv inom IDA-programmet (Individual Development and Adaptation), ett longitudinellt forskningsprojekt som startade i mitten av 1960-talet och som har följt utvecklingen hos cirka 1300 barn.