This page in English

Frida Bood

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303119

Rum: L2166

Frida Bood

Om Frida Bood

Frida är dokotrand i kriminologi och är knuten till forskningsmiljön CAPS (Center for Criminological And PsychoSocial research). Frida undervisar på delar av kriminologiprogrammet och har tidigare varit programansvarig för kriminologiprogrammet.