This page in English

Forskningsprojekt

SOFIA-studien

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Karin Hellfeldt

Forskningsämne

SOFIA står för Social och Fysisk utveckling, Insatser och Anpassning. Det är en prospektiv longitudinell studie av ca 2000 barn som var 3-5 år när studien startade år 2010. Barnen har sedan starten följts årligen och den långsiktiga planen är att de ska följas upp i vuxen ålder. Huvudfokus är att bättre förstå utvecklingen av normbrytande, kriminellt beteende; dess utvecklingsvägar och viktigaste risk- och skyddsfaktorer. Många andra aspekter av utveckling studeras också. Se www.sofiastudien.nu för mer information.

Projektet finansierades av Vetenskapsrådet under perioden 2008-01-01--2012-10-19.

Här kan du läsa mer om SOFIA-studien

Finansiärer

  • Örebro universitet