This page in English

Frida Fart

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301213

Rum: C3211

Frida Fart

Om Frida Fart

Frida Fart är delaktig I forskargruppen The Ageing gut - in health and inflammation och forskarskolan Successful ageing. Utifrån dessa projekt arbetar hon nu på sitt doktorandprojekt som handlar om hur man kan främja äldres hälsa genom att främja deras maghälsa. Fridas studier startar med ett projekt som först studerar hur vanligt mag- och tarmproblem är i den äldre befolkningen hon går sedan gå vidare och utforskar olika sätt på vilket maghälsan kan främjas och öka den övergripande hälsan hos äldre.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript