This page in English

Frida Fart

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301213

Rum: C3211

Frida Fart

Om Frida Fart

Frida Fart är delaktig I forskargruppen The Ageing gut - in health and inflammation och forskarskolan Successful ageing. Utifrån dessa projekt arbetar hon nu på sitt doktorandprojekt som handlar om hur man kan främja äldres hälsa genom att främja deras maghälsa. Fridas studier startar med ett projekt som först studerar hur vanligt mag- och tarmproblem är i den äldre befolkningen hon går sedan gå vidare och utforskar olika sätt på vilket maghälsan kan främjas och öka den övergripande hälsan hos äldre.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Fart, F. , Salihovic, S. , McGlinchey, A. J. , Gareau, M. G. , Oresic, M. , Halfvarson, J. , Hyötyläinen, T. & Schoultz, I. (2021). Perfluoroalkyl substances are increased in patients with late-onset ulcerative colitis and induce intestinal barrier defects ex vivo in murine intestinal tissue. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 56 (11), 1286-1295.
Fart, F. , Rajan, S. K. , Wall, R. , Rangel, I. , Ganda Mall, J. P. , Tingö, L. , Brummer, R. J. , Repsilber, D. & et al. (2020). Differences in Gut Microbiome Composition between Senior Orienteering Athletes and Community-Dwelling Older Adults. Nutrients, 12 (9).
Ganda Mall, J. P. , Fart, F. , Sabet, J. A. , Lindqvist, C. M. , Nestestog, R. , Hegge, F. T. , Keita, Å. V. , Brummer, R. J. & et al. (2020). Effects of Dietary Fibres on Acute Indomethacin-Induced Intestinal Hyperpermeability in the Elderly: A Randomised Placebo Controlled Parallel Clinical Trial. Nutrients, 12 (7).
Fart, F. , Salihovic, S. , McGlinchey, A. J. , Oresic, M. , Halfvarson, J. , Hyötyläinen, T. & Schoultz, I. (2020). Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are significantly increased in patients with late-onset of ulcerative colitis. Journal of Crohn's & Colitis, 14 (Suppl. 1), S138-S139.
Salihovic, S. , Dickens, A. M. , Schoultz, I. , Fart, F. , Sinisalu, L. , Lindeman, T. , Halfvarson, J. , Oresic, M. & et al. (2020). Simultaneous determination of perfluoroalkyl substances and bile acids in human serum using ultra-high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 412 (10), 2251-2259.

Böcker

Alexopoulou, S. , Fart, F. , Jonsson, A. , Karni, L. , Kenalemang, L. M. , Krishna, S. , Lindblad, K. , Loutfi, A. & et al. Kristoffersson, E. (ed.) & Nilsson, K. (ed.) (2018). Successful ageing in an interdisciplinary context: popular science presentations. Örebro: Örebro University.

Manuskript

Ganda Mall, J. , Fart, F. , Sabet, J. , Lindqvist, C. , Keita, Å. V. , Brummer, R. J. & Schoultz, I. Effects of dietary fibres on indomethacin-induced intestinal permeability in elderly : A randomised placebo controlled parallel clinical trial.