This page in English

Forskargrupp

The Ageing Gut - in health and inflammation

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Ida Schoultz

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Forskningen inom gruppen visar att så många som 65% över 65 år boende i eget boende lider av någon form av magbesvär (1). De vanligaste besvären är problem med matsmältningen, förstoppning och diarré. Nyligen kunde vi visa att måttliga besvär med förstoppning och diarré hos äldre personer är kopplade till ökad psykisk stress och förändringar i mag- och tarmbarriärens funktion (2).

Mag-och tarmbarriären är en av kroppens viktigaste barriärer mot främmande ämnen. Bryts barriären innebär det att nedbrytningsprodukter från bakterier men också andra kontamineringsprodukter som kemikalier och tillsatsämnen från maten kan ta sig över tarmbarriären och in i kroppen vilket kan leda till inflammation. En försvagad magtarmbarriär skulle kunna vara en av orsakerna bakom åldersrelaterade magproblem. En försämrad mag- och tarmbarriär med ökad genomsläpplighet är ett kännetecken för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) (3). Vanligtvis drabbar IBD framförallt yngre vuxna men antalet äldre som får sjukdomen ökar. Tillskillnad från en tidigare studie, i samarbete med Jonas Halfvarson, (4) där vi visar att en försämrad tarmbarriär med ökad genomsläpplighet beror på genetisk predisposition hos vuxna som får sjukdomen verkar sen debut av IBD vara mer beroende av den omgivande miljön. I ett av forskningsprojekten kartläggs nu om riskfaktorer i den omgivande miljön kan vara kopplade till sen debut av inflammatorisk tarmsjukdom och en förändrad mag- och tarmbarriären.

Ett viktigt led i att behandla IBD är att dämpa inflammationen i tarmen t ex genom anti-TNF behandling, vilket också stärker mag- och tarmbarriären och minskar genomsläppligheten och upptaget av bakterier (3,5). Detta innebär att olika sätt att stärka mag- och tarmbarriären också skulle kunna göra tarmen mer motståndskraftig mot stress eller exponering av olika bakterier och eventuellt dämpa magbesvär hos äldre personer. I ett samarbete med Åsa V Keita vid Linköpings Universitet kunde vi nyligen visa att en kostfiber utvunnen ur jäst (beta-glukan) stärker mag-och tarmbarriären mot stress hos patienter med IBD (6). Vi fann även att samma beta-glukan kunde stärka mag- och tarmbarriären hos äldre personer med måttliga besvär av förstoppning och diarré (7). Detta innebär att en försämrad mag- och tarmbarriär även kan vara en av mekanismerna bakom åldersrelaterade magproblem. För att följa upp dessa resultat genomfördes två kliniska studier med syfte att studera om kosttillskott innehållande kostfibrer kan lindra åldersrelaterade magproblem samt hur dessa påverkar mikrobiotans sammansättning och tarmens genomsläpplighet. Resultatet från dessa sammanställs nu.

Arbetet inom gruppen sker i samarbete med Prof. Jonas Halfvarson, Prof. Annica Kihlgren, Prof. Tuulia Hyötyläinen, Prof. Robert Brummer. Vid Linköpings Universitet sker ett nära samarbete med Docent Åsa V. Keita. Samarbetspartners finns också vid Kiel Life Science, Kiel, Tyskland, Kanada, Kerry, Minneapolis, USA, University of Calgary, Calgary samt University of California, Davis, USA.

 

  1. F. Fart et al. Gut health, nutrient intake and well-being among community dwelling older adults, under review, 2019.
  2. Ganda Mall JP et al. Are self-reported gastrointestinal symptoms associated with increased intestinal permeability and psychological distress? BMC Geriatrics, 2018
  3. Schoultz I and Keita AV. Cellular and molecular therapeutic targets in inflammatory bowel disease – focusing on intestinal barrier function, Cells, 2019
  4. Keita AV et al. Gut barrier dysfunction – A primary defect in Twins with Crohn’s Disease predominantly caused by genetic predisposition, Journal of Crohn’s and colitis, 2018
  5. Yakymenko O et al. Infliximab restores colonic barrier to adherent-invasive E.coli in Crohn’s disease via effects on epithelial lipid rafts. Scand J Gastro, 2018
  6. Ganda Mall JP et al. A Beta-Glucan-based dietary fiber reduces mast cell-induced hyperpermeability in ileum from patients with Crohn’s disease and control subjects. Inflammatory bowel disease, 2017
  7. Ganda Mall JP et al. Differential effects of dietary fibres on colonic barrier function in elderly individuals with gastrointestinal symptoms. Scientific reports, 2018

Finansiärer

  • Bo Rydins Stiftelse