This page in English

Forskargrupp

The ageing gut (TAG)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Ida Schoultz

Forskningsämne

Forskargruppen fokuserar på mag-och tarmbarriärens roll vid åldersrelaterade magproblem samt vid sen debut av kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), så som ulcerös kolit och Crohn’s sjukdom. Mag-tarmkanalens främsta uppgift är upptag av näringsämnen och vätska, men är också en av kroppens viktigaste barriärer mot främmande ämnen. Tarmslemhinnan utsätts, via maten och kroppens egen tarmflora, ständigt för ämnen som kan starta en inflammatorisk reaktion. Bryts tarmbarriären innebär det att nedbrytningsprodukter från tarmfloran, men också kemikalier och tillsatsämnen från maten kan ta sig över tarmbarriären och in i kroppen, vilket kan leda till eller bidra till inflammation. En försämrad mag- och tarmbarriär med ökad genomsläpplighet är ett kännetecken för IBD. Vanligtvis drabbar IBD yngre vuxna men antalet personer som får sjukdomen senare i livet ökar. Vår forskning tyder också på att mag-tarmbarriären är förändrad vid åldersrelaterade magproblem så som förstoppning och diarré.

Forskargruppen studerar de basala sjukdomsmekanismerna relaterade till mag-tarmbarriären hos individer som drabbats av IBD senare i livet eller har åldersrelaterade magproblem. Vi studerar också effekten av olika medicinska behandlingar och kosttillskott, så som kostfibrer, på tarmslemhinnan. Målet med vår forskning är att öka kunskapen kring varför IBD nu utvecklas senare i livet samt varför antalet äldre som lider av magproblem ökar. Vår förhoppning är att forskningen ska lägga pusselbitar till nya behandlingsprinciper.

Finansiärer

  • Bo Rydins Stiftelse