This page in English

Greta Nilén

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 301471

Rum: B3105

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Greta Nilén

I augusti 2017 startade jag mitt doktorandprojekt med fokus på kombinationseffekter av kemikalier. Den begränsade kunskapen kring riskerna associerade med kombinationer av kemikalier är utgångspunkten för projektet som ämnar undersöka toxiska effekter av föroreningar och integrera resultaten i riskbedömning av kontaminerade områden. Förutom att identifiera effekterna, är målet även att ta reda på mekanismerna bakom toxiciteten. Jag kommer att använda in vivo (zebrafiskembryon) test samt olika typer av analyser såsom metabolomik och qPCR.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar, forskningsöversikter | 

Artiklar, forskningsöversikter

Legradi, J. B. , Di Paolo, C. , Kraak, M. H. S. , van der Geest, H. G. , Schymanski, E. L. , Williams, A. J. , Dingemans, M. M. L. , Massei, R. & et al. (2018). An ecotoxicological view on neurotoxicity assessment. Environmental Sciences Europe, 30.