This page in English

Greta Nilén

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post: Z3JldGEubmlsZW47b3J1LnNl

Telefon: 019 301471

Rum: B3105

Greta Nilén
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Greta Nilén

I augusti 2017 startade jag mitt doktorandprojekt med fokus på kombinationseffekter av kemikalier. Den begränsade kunskapen kring riskerna associerade med kombinationer av kemikalier är utgångspunkten för projektet som ämnar undersöka toxiska effekter av föroreningar och integrera resultaten i riskbedömning av kontaminerade områden. Förutom att identifiera effekterna, är målet även att ta reda på mekanismerna bakom toxiciteten. Jag kommer att använda in vivo (zebrafiskembryon) test samt olika typer av analyser såsom metabolomik och qPCR.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript