This page in English

Håkan Geijer

Befattning: Adjungerad professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post: aGFrYW4uZ2VpamVyO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 6025032

Rum: -

Håkan Geijer
Forskningsämne

Om Håkan Geijer

Håkan Geijer studerade vid läkarlinjen i Göteborg och är legitimerad läkare, specialistkompetent i Medicinsk Radiologi och Nuklearmedicin. Han har även en filosofie kandidatexamen med engelska som huvudämne. Arbetar nu som överläkare vid Röntgenkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro.

Han disputerade vid Linköpings Universitet 2001, blev docent vid Örebro Universitet 2006 och är sedan 2018 adjungerad professor. Forskningen är huvudsakligen inriktad mot stråldoser och bildkvalitet inom radiologin, initialt mest konventionell röntgen men på senare år mer och mer inom datortomografi.

 

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Konferensbidrag

Manuskript