Forskargrupp

Bildmedicinskt forskningsnav

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Per Thunberg

Forskningsämne

Bildmedicinsk forskning bedrivs vid universitetssjukhuset Örebro (USÖ) och Örebro universitet. Kompetenser från olika områden (radiologi, klinisk fysiologi, medicinsk strålningsfysik, datavetenskap) samverkar tillsammans till att ge olika infallsvinklar på forskningsfrågeställningar som i huvudsak har sitt ursprung från klinisk verksamhet.