This page in English

Forskningsprojekt

The feasibility of diuretic decision after 7 minutes in a 99mTc-MAG3 renography

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Håkan Geijer

Vid njurscintigrafi MAG3 bedöms funktion och avflödesförhållanden i njuren. Ibland måste man komplettera undersökningen med vätskedrivande medel. Denna studie syftar till att validera en ny metod då man ger det vätskedrivande medlet 10 minuter efter injektion av det radioaktiva preparatet. I studien eftergranskas alla njurscintigrafier under tre års tid.

Forskare

Forskargrupper