This page in English

Hanna Samzelius

Tjänstetitel: Doktorand, Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301078

Rum: F3268

Hanna Samzelius
Forskningsämne

Om Hanna Samzelius

Hanna är socionom och fil.mag. i socialt arbete. Hon har undervisat på socionomprogrammet sedan 2003. Sedan 2016 är hon doktorand i sociologi. Hon  tillhör forskargruppen "arbete, familj och nära relationer" (Work, Family and Intimate relations – WFIR) samt doktorandprogrammet "successful ageing". I avhandlingen studerar hon kvinnors omsorg mellan generationer i ombildade familjer.

Forskningsprojekt

Pågående projekt