Forskningsprojekt

Stöd i Skydd: om det psykosociala stödet till våldsutsatta barn på skyddat boende

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2023 - 2024

Kontaktperson

Åsa Källström

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Studien syftar till att förstå det psykosociala stödet till våldsutsatta barn med olika behov på skyddat boende, inklusive ”tänket bakom” detta stöd samt utmaningar och utvecklingsbehov.