This page in English

Hanna Thuresson

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt, Doktorand Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301304

Rum: F2255

Hanna Thuresson

Forskningsämne

Om Hanna Thuresson

Hanna Thuresson jobbar som lärare på Förskollärarprogrammet. Hon är även doktorand i Pedagogik och forskar om barns tidiga läsande och skrivande i förskolan. Hanna Thuresson är medlem i forskargruppen ReCEL

Hanna Thuresson har skrivit en licentiatuppsats heter Att läsa bilder med kroppen - en studie om yngre förskolebarns kommunicerande.