This page in English

Hanna Thuresson

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301304

Rum: F2255

Hanna Thuresson

Om Hanna Thuresson

Hanna Thuresson jobbar som lärare på Förskollärarprogrammet. Hon är även doktorand i Pedagogik och forskar om barns tidiga läsande och skrivande i förskolan. Hanna Thuresson är medlem i forskargruppen ReCEL

Hanna Thuresson har skrivit en licentiatuppsats heter Att läsa bilder med kroppen - en studie om yngre förskolebarns kommunicerande.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar | 

Artiklar i tidskrifter

Thuresson, H. & Quennerstedt, A. (2020). Barns och elevers inflytande i förskolan och skolan: En forskningsöversikt. Educare - Vetenskapliga skrifter (2), 92-116.

Doktorsavhandlingar

Thuresson, H. (2021). Yngre barns meningsskapande om läsande och skrivande i förskolans literacypraktik. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro University.