This page in English

Hanna Thuresson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: aGFubmEudGh1cmVzc29uO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 301304

Rum: F2255

Hanna Thuresson

Om Hanna Thuresson

Om Hanna Thuresson
Hanna Thuresson är lektor i pedagogik vid Örebro universitet där hon forskar och undervisar på förskollärarutbildningen. Hon har en bakgrund som förskollärare och har även arbetat med skolutveckling.

Forskning
Hanna disputerade 2021 på avhandlingen Yngre barns meningsskapande om läsande och skrivande i förskolans literacypraktik. Hennes huvudsakliga forskningsintresse finns i frågor om förskolan och yngre förskolebarns språkande. Hanna bedriver praktikutvecklande forskning inom samverkansplattformen Örebro-ULF.

Undervisning
Hanna undervisar för närvarande på Förskollärarprogrammet, främst i kurser om lek och barns språkande men även i utbildningsvetenskaplig kärna I. Hanna föreläser inom området som rör teorier och forskning gällande de yngre barnens språkande.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar | 

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar