This page in English

Forskargrupp

Praktiknära forskning i förskolan

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Hanna Thuresson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Forskargruppens verksamhet har till syfte att utveckla det praktiknära forskningssamarbetet med förskolan, och därmed också förskollärarutbildningen. Forskningssamarbetet utgår från förskolans verksamhetsbehov, bidrar med ny forskning och är praktikutvecklande.