This page in English

Forskargrupp

Praktiknära forskning i förskolan

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Karin Alnervik

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Forskargruppens verksamhet har till syfte att utveckla det praktiknära forskningssamarbetet med förskolan, och därmed också förskollärarutbildningen. Forskningssamarbetet utgår från förskolans verksamhetsbehov, bidrar med ny forskning och är praktikutvecklande. 

Gruppen arbetar inom fem projekt:
- Från positiva berättelser till beprövad erfarenhet – kollegialt lärande i en pressad vardag
- Kollegiala strukturer och kollaborativt lärande
- Förskola i kontinuerlig utveckling: Fokus på dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete.
- Hållbar och likvärdig förskola
Vardagsarbete i förskolan - Yrkesroller i förskolan

Finansiärer

  • Örebro universitet