Forskningsprojekt

Utveckla lärmiljöer för skriftspråkande i förskolan

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Hanna Thuresson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet är ett ramprojekt inom Örebro-ULF. Projektets syfte är att tillsammans med förskolepersonal identifiera och utforma didaktiska strategier för att granska lärmiljöns erbjudanden om skriftspråkande. Projektet undersöker på vilka sätt skriftspråklighet blir ett synligt och för barnen attraktivt lärandeinnehåll i lärmiljön på de deltagande förskoleavdelningarna. Hur syns skriftspråket i lärmiljön? Hur erbjuder lärmiljön tillfällen för barnen att upptäcka olika aspekter av skriftspråklighet? På vilka sätt stimulerar lärmiljön till att skriftspråkande blir en del i barns lek och lärande? Dessa frågor bildar en utgångspunkt för projektet. 

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners