This page in English

Hans Englund

Tjänstetitel: Professor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303879

Rum: N3041

Hans Englund

Om Hans Englund

Hans Englund är professor i företagsekonomi och medlem i forskningsmiljön Centre for Empirical Research on Organizational Control (CEROC) vid Handelshögskolan vid Örebro universitet. 

Undervisning

Hans Englund undervisar främst inom områdena ekonomistyrning och metod och har erfarenhet från utbildning på alla nivåer, från grundutbildningen till forskarutbildningen. Hans har också omfattande erfarenhet av uppdragsutbildning inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. 

Forskning

Hans forskning handlar för närvarande om prestationsmätningar inom utbildningssektorn, med särskilt fokus på prestationsmätningarnas identitetsreglerande effekter på lärare och forskare.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Gerdin, J. & Englund, H. (2019). Contesting commensuration: Public response tactics to performance evaluation of academia. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 32 (4), 1098-1116.
Englund, H. & Gerdin, J. (2019). Performative technologies and teacher subjectivities: A conceptual framework. British Educational Research Journal, 45 (3), 502-517.
Englund, H. , Frostenson, M. & Beime, K. S. (2019). Performative Technology Intensity and Teacher Subjectivities. Scandinavian Journal of Educational Research, 63 (5), 725-743.
Englund, H. & Frostenson, M. (2017). Managing performance evaluation uncertainties in schools: When teachers become struggling performers. European Educational Research Journal (online), 16 (6), 885-906.
Abrahamsson, G. , Englund, H. & Gerdin, J. (2016). On the (re)construction of numbers and operational reality: A study of face-to-face interactions. Qualitative Research in Accounting & Management/Emerald, 13 (2), 159-188.
Englund, H. & Gerdin, J. (2016). What can(not) a flat and local structuration ontology do for management accounting research?: A comment on Coad, Jack and Kholeif. Qualitative Research in Accounting & Management/Emerald, 13 (2), 252-263.
Englund, H. & Gerdin, J. (2014). Structuration theory in accounting research: applications and applicability. Critical Perspectives on Accounting, 25 (2), 162-180.
Englund, H. , Gerdin, J. & Abrahamsson, G. (2013). Accounting ambiguity and structural change. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 26 (3), 423-448.
Englund, H. & Gerdin, J. (2012). Micro-dynamics of emergent organizational identity change. Corporate Reputation Review, 15, 240-262.
Englund, H. , Gerdin, J. & Burns, J. (2011). 25 Years of Giddens in accounting research: achievements, limitations and the future. Accounting, Organizations and Society, 36 (8), 494-513.
Englund, H. & Gerdin, J. (2011). Agency and structure in management accounting research: reflections and extensions of Kilfoyle and Richardson. Critical Perspectives on Accounting, 22 (6), 581-592.
Abrahamsson, G. , Englund, H. & Gerdin, J. (2011). Organizational identity and management accounting change. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 24 (3), 345-376.
Englund, H. & Gerdin, J. (2008). Structuration theory and mediating concepts: Pitfalls and implications for management accounting research. Critical Perspectives on Accounting, 19 (8), 1122-1134.
Englund, H. & Gerdin, J. (2008). Transferring knowledge across sub-genres of the ABC implementation literature . Management Accounting Research, 19 (2), 149-162.