This page in English

Hans Englund

Befattning: Professor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post: aGFucy5lbmdsdW5kO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303879

Rum: N3041

Hans Englund

Om Hans Englund

Hans Englund är professor i företagsekonomi och medlem i forskningsmiljön Centre for Empirical Research on Organizational Control (CEROC) vid Handelshögskolan vid Örebro universitet. 

Undervisning

Hans Englund undervisar främst inom områdena ekonomistyrning och metod och har erfarenhet från utbildning på alla nivåer, från grundutbildningen till forskarutbildningen. Hans har också omfattande erfarenhet av uppdragsutbildning inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. 

Forskning

Hans forskning handlar för närvarande om prestationsmätningar inom utbildningssektorn, med särskilt fokus på prestationsmätningarnas identitetsreglerande effekter på lärare och forskare.

Uppdrag

Hans är ledamot i Fakultetsnämnden för ekonomi, natur och teknik. Han är också ledamot i Rektors forskarråd vid Örebro universitet.  

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript