This page in English

Helena Ericson

Tjänstetitel: Doktorand, Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301199

Rum: G2130

Helena Ericson

Om Helena Ericson

Forskningsområde
Fysisk aktivitet och hälsa med idrottspsykologisk inriktning. Idrott för äldre ur ett salutogent perspektiv. 

Undervisning
Idrottspsykologi, hälsoteorier, beteendeförändring och motiverande samtal.
Undervisar i Tränarprogrammet, Sport Managementprogrammet, Lärarprogrammet (Idrott & hälsa) samt fristående kurser inom Idrottsvetenskap.

 

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar, sammanläggningar | 

Artiklar i tidskrifter

Ericson, H. , Quennerstedt, M. , Skoog, T. & Johansson, M. (2018). Health resources, ageing and physical activity: a study of physically active women aged 69–75 years. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 10 (2), 206-222.
Ericson, H. , Skoog, T. , Johansson, M. & Wåhlin-Larsson, B. (2018). Resistance training is linked to heightened positive motivational state and lower negative affect among healthy women aged 65–70. Journal of Women & Aging, 30 (5), 366-381.

Konferensbidrag

Ericson, H. , Quennerstedt, M. , Skoog, T. & Johansson, M. (2018). Health resources, ageing and physical activity: astudy of physically active women aged 69–75 years. Konferensbidrag vid 10th IUHPE European Conference and International Forum for Health Promotion Research, Trondheim, Norway, September 24-26, 2018..
Ericson, H. , Skoog, T. , Johansson, M. & Wåhlin-Larsson, B. (2016). Resistance training is linked to heightened positive motivational state and lower negative affect among healthy women aged 65–70. Konferensbidrag vid 23th Nordic Congress of Gerontology (23 NKG), Good Ageing - Better Society, Tampere, Finland, June 19-22, 2016.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Ericson, H. (2018). A Salutogenic perspective on resistance training: a study on healthy old adult women. Lic.-avh. (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.