This page in English

Helena Ericson

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301199

Rum: G2130

Helena Ericson

Om Helena Ericson

Forskningsområde
Fysisk aktivitet och hälsa med idrottspsykologisk inriktning. Idrott och hälsa för äldre ur ett salutogent perspektiv. 

Undervisning
Idrottspsykologi, hälsoteorier, beteendeförändring och motiverande samtal.
Undervisar i Tränarprogrammet, Sport Managementprogrammet, Lärarprogrammet (Idrott & hälsa) samt fristående kurser inom Idrottsvetenskap.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar, sammanläggningar | 

Artiklar i tidskrifter

Ericson, H. , Quennerstedt, M. , Skoog, T. & Johansson, M. (2018). Health resources, ageing and physical activity: a study of physically active women aged 69–75 years. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 10 (2), 206-222.
Ericson, H. , Skoog, T. , Johansson, M. & Wåhlin-Larsson, B. (2018). Resistance training is linked to heightened positive motivational state and lower negative affect among healthy women aged 65–70. Journal of Women & Aging, 30 (5), 366-381.

Konferensbidrag

Ericson, H. , Quennerstedt, M. , Skoog, T. & Johansson, M. (2018). Health resources, ageing and physical activity: astudy of physically active women aged 69–75 years. Konferensbidrag vid 10th IUHPE European Conference and International Forum for Health Promotion Research, Trondheim, Norway, September 24-26, 2018..
Ericson, H. , Skoog, T. , Johansson, M. & Wåhlin-Larsson, B. (2016). Resistance training is linked to heightened positive motivational state and lower negative affect among healthy women aged 65–70. Konferensbidrag vid 23th Nordic Congress of Gerontology (23 NKG), Good Ageing - Better Society, Tampere, Finland, June 19-22, 2016.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Ericson, H. (2018). A Salutogenic perspective on resistance training: a study on healthy old adult women. Lic.-avh. (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.