This page in English

Helena Ericson

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 302299

Rum: G2130

Helena Ericson

Om Helena Ericson

Forskningsområde
Fysisk aktivitet och hälsa med idrottspsykologisk inriktning. Idrott och hälsa för äldre ur ett salutogent perspektiv. 

Undervisning
Idrottspsykologi, hälsoteorier, beteendeförändring och motiverande samtal.
Undervisar i Tränarprogrammet, Sport Managementprogrammet, Lärarprogrammet (Idrott & hälsa) samt fristående kurser inom Idrottsvetenskap.

 

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Licentiatavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript

Rapporter