This page in English

Forskargrupp

Exercise Physiology and Sport Medicine (EPSM)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Elodie Ponsot

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Forskningen i EPSM fokuserar på träningens påverkan på hälsa och prestanda i alla åldrar. Forskning som genomförs i EPSM involverar ett internationellt samarbetsnätverk bestående av forskargrupper såväl som icke-akademiska aktörer inom idrott. EPSM har lång erfarenhet av att utforma träningsinterventioner för forskning som syftar till att bättre förstå användningen av träning för att 1) ​​optimera prestanda inom sport, 2) främja hälsa i livsstadier och 3) förbättra hälsotillståndet hos patienter med kroniska sjukdomar eller i rehabiliteringsprocess . Vårt integrerande tillvägagångssätt inkluderar bedömning av fysisk prestanda och funktionell kapacitet, fysiologiska variabler, morfologi, näringsaspekter, biologiska och cellulära analyser och användning av in vitro-metoder.

Finansiärer

  • Centrum för Idrottsforskning
  • KK-Stiftelsen
  • Stiftelsen Lars Hiertas Minne