This page in English

Forskningsprojekt

Idrottsföreningen som hälsofrämjande arena

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Susanna Geidne

Forskningsämne

Forskningsområdet har sitt ursprung i WHO (1986) Ottawa charter; som utgår ifrån att "Health is created and lived by people within the settings of their everyday life; where they learn, work, play, and love." Forskning om Idrottsföreningen som hälsofrämjande arena har smugit igång sedan början på 2000-talet.

En hälsofrämjande idrottsförening arbetar för att dess kärnverksamhet ska vara så hälsosam som möjligt.
De:

1) Anammar en strategi som omfattar idrottsföreningens hela verksamhet, som sträcker sig utöver att främja ett enskilt beteende, område eller problem

2) Involverar alla idrottsföreningens nivåer (aktiva, föräldrar, tränare, ledning, ideella) i hälsofrämjande verksamhet och beslutsfattande

3) Involverar externa samverkanspartners i lokalsamhället i verksamhet och beslutsfattande

4) Är medvetna om att hälsofrämjandeperspektiv är en kontinuerlig iterativ process (man kan aldrig säga att man är klar)

5) Baserar sin verksamhet på behov och är medveten om att en one-size-fits-all – lösning inte alltid är det bästa för alla föreningar (Van Hoye, Johnson, Geidne, Donaldson et al (2020).

Forskningsområdet är hittills mest utvecklat i Australien, Finland, Frankrike, Irland och Belgien.

Detta projekt är en del av det internationella HPSC-nätverket som samordnas via HEPA Europe.

De delar som sker i huvudsak i Sverige för närvarande är:

  • Översättning, anpassning och utveckling av ett mätinstrument för att kunna mäta hälsofrämjande orientering och aktiviteter som sker i idrottsföreningar utifrån ledning, ledare och deltagare. Detta projekt genomförs som ett nära samarbete mellan ORU och RF SISU Örebro län.
  • Hur ser unga på idrottsföreningars hälsofrämjande potential utifrån ett salutogent perspektiv - arbetet pågår.
  • Hur ser äldre på idrottsföreningars hälsofrämjande potential utifrån ett salutogent perspektiv - datainsamling planeras till 2021.

Finansiärer

  • Centrum för Idrottsforskning
  • ERASMUS+
  • Institut Francais
  • Riksidrottsförbundet