This page in English

Helge Räihä

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303295

Rum: F2152

Helge Räihä

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Helge Räihä

Uppdrag

Undervisning: Svenska och svenska som andraspråk

Forskning:

Internationellt projekt mellan Moi universitet Kenya och Örebro universitet i syfte att dela kunskap och initiera ny gemensam forskning om digitala multiliteracies både som inlärningsmål och som en resurs i språk- och yrkesutbildning för migranter. Pågående, 2021-2022. Finansierad av STINT och Örebro universitet. (Projektledare)

 

Building active European citizenship in the Baltic Sea area: values, identities, languages, cultural and social constraints (koordinator)

Values and Attitudes of Nordic Language Teachers Towards Second Language Education.von Post, Christina / Wikström, Patrik / Räihä, Helge / Liubinienė, VilmantėPublished 05/22/2017 https://www.degruyter.com/view/j/sm.2017.10.issue-1/issue-files/sm.2017.10.issue-1.xml

Forthcoming: Räihä, H., von Post C., Ivanishcheva, O. 2020 Teaching and learning a language in a minority context. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences, EpSBS, MSC 2020. 

 

Digital multiliteracies, integration, language and mutual cultural learning in Sweden, Lithuania, Russia and Moldova International Reseach initiation project 2018 -2019 (RJ)                         (projektledare)

Projektledare för den internationella konferensen Integration, Migration and Digitalization in Europe (del av RJ 2018 -2019)

Länk: https://www.oru.se/humes/integration_migration_digitalization

 

Andra uppdrag:

Regional koordinator för Skolverkets projekt Nyanländas lärande, pågående 2016 - 2021

Deltagare med ansvar för utvärdering och uppföljning av projektet: Hela vägen in i arbetet, ett 3 -årigt integrationsprojekt riktat till migranter med svag position på den svenska arbetsmarknaden. Projektet är huvudsakligen finansierat av den Europeiska unionens Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Pågående: år 2020–2022

Utmärkelser:

Utmärkelse till Örebro konferensambassadör av Örebro Convention Bureau, Örebro kommun och Länsstyrelse (13 oktober 2020)

Samarbeten:

Dalarna University, Sweden

Imperial College United Kingdom

International University of Moldova

Karlstad University, Sweden

Kaunas University of Technology, Lithuania,

Moi University, Kenya

Murmansk State Pedagogical University, Russia,

Østfold University College, Norway

Philipps-Universität Marburg, Germany

University of Agronomic Sciences in Bucharest, Romania

University of Warwick, England

 

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar | 

Artiklar i tidskrifter

Räihä, H. , von Post, C. & Ivanishcheva, O. (2021). Teaching And Learning A Language In A Minority Context. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences (EpSBS), 108, 1587-1596.
Räihä, H. , von Post, C. & Ivanishcheva, O. (2021). “The Fact is That Everything He is Saying So Far is Simply a Lie”: Expressive Truthmaking in the Political Debate. Иванищева О. Н., К. вон Пост, Х. Рэйхе «Все, что он говорит ... Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2021, 2(40), 2/40, 96-113.
Ivanishcheva, O. N. , von Post, C. & Räihä, H. (2020). Patterns of rationality in Nordic language teachers’ views on second language. Revista Inclusiones, 7 (4), 369-391.
von Post, C. , Wikström, P. , Räihä, H. & Liubiniene, V. (2017). Values and Attitudes of Nordic Language Teachers towards Second Language Education. Sustainable multilingualism, 10, 194-212.

Doktorsavhandlingar

Räihä, H. (2008). Lärares dilemman. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitet.