This page in English

Helge Räihä

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: aGVsZ2UucmFpaGE7b3J1LnNl

Telefon: 019 303295

Rum: F2152

Helge Räihä
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Helge Räihä

Uppdrag

Undervisning: Svenska och svenska som andraspråk

Forskning:

Internationellt projekt mellan Moi universitet Kenya och Örebro universitet i syfte att dela kunskap och initiera ny gemensam forskning om digitala multiliteracies både som inlärningsmål och som en resurs i språk- och yrkesutbildning för migranter. 2021-2023. Finansierad av STINT och Örebro universitet. (Projektledare)

Building active European citizenship in the Baltic Sea area: values, identities, languages, cultural and social constraints (Projektledare)

Values and Attitudes of Nordic Language Teachers Towards Second Language Education.von Post, Christina / Wikström, Patrik / Räihä, Helge / Liubinienė, VilmantėPublished 05/22/2017 https://www.degruyter.com/view/j/sm.2017.10.issue-1/issue-files/sm.2017.10.issue-1.xml

Digital multiliteracies, integration, language and mutual cultural learning in Sweden, Lithuania, Russia and Moldova International Reseach initiation project 2018 -2019 (RJ)                         (Projektledare)

Projektledare för den internationella konferensen Integration, Migration and Digitalization in Europe (del av RJ 2018 -2019)

Länk: https://www.oru.se/humes/integration_migration_digitalization

 

Andra uppdrag:

Regional koordinator för Skolverkets projekt Nyanländas lärande, pågående 2016 - 2023

Deltagare med ansvar för utvärdering och uppföljning av projektet: Hela vägen in i arbetet, ett 3 -årigt integrationsprojekt riktat till migranter med svag position på den svenska arbetsmarknaden. Projektet är huvudsakligen finansierat av den Europeiska unionens Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Pågående: år 2020–2022

Utmärkelser:

Örebro konferensambassadör av Örebro Convention Bureau, Örebro kommun och Länsstyrelse (13 oktober 2020)

Samarbeten:

Imperial College London, United Kingdom

International University of Moldova

Kaunas University of Technology, Lithuania

Moi University, Kenya

Murmansk State Pedagogical University, Russian Federation

Queen Mary University London, United Kingdom

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russian Federation

Philipps-Universität Marburg, Germany

Østfold University College, Norway

University of Agronomic Sciences in Bucharest, Romania

University of Warwick, England

Dalarna University, Sweden

Karlstad University, Sweden

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

  • Räihä, H. (2008). Lärares dilemman. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag