This page in English

Henrik Ugge

Tjänstetitel: Biträdande lektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Henrik Ugge

Henrik Ugge är läkare på Urologiska kliniken USÖ, och affilierad forskare vid Örebro Universitet knuten till forskningsmilön Urologisk cancer. Hans forskning handlar om samband mellan inflammation och prostatacancer.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript