This page in English

Ida-Maria Börjesson

Befattning: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: aWRhLW1hcmlhLmJvcmplc3NvbjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303111

Rum: F3239

Ida-Maria Börjesson

Om Ida-Maria Börjesson

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Ida Maria undersöker i sitt avhandlingsprojekt homosociala relationer mellan kvinnor och om det går att tala om en specifikt kvinnlig homosocialitet. Som begrepp används homosocialitet oftast inom studier om män och maskulinitet och den forskning som finns på området behandlar nästan uteslutande manliga eller könsblandade sammanhang. En förklaring är att kvinnor anses föredra heterosociala sammanhang och allierar sig med män istället för med kvinnor då män generellt sett har mer status och makt i samhället. Idag befinner sig dock allt fler kvinnor på olika maktpositioner i samhället och det är därför inte längre lika självklart att kvinnor skulle avstå från att utveckla sina egna homosociala sammanhang. Men går det att tala om en specifikt kvinnlig homosocialitet, eller handlar det om samma som bland män? Vad finns det för likheter och skillnader? Och på vilket sätt kan ett begrepp som kvinnlig homosocialitet vara till nytta för genusvetenskaplig forskning?

Undervisar i Genusvetenskap A.