This page in English

Ida-Maria Börjesson

Tjänstetitel: Projektsekreterare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303111

Rum: F3249

Ida-Maria Börjesson

Om Ida-Maria Börjesson

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Ida Maria undersöker i sitt avhandlingsprojekt homosociala relationer mellan kvinnor och om det går att tala om en specifikt kvinnlig homosocialitet. Som begrepp används homosocialitet oftast inom studier om män och maskulinitet och den forskning som finns på området behandlar nästan uteslutande manliga eller könsblandade sammanhang. En förklaring är att kvinnor anses föredra heterosociala sammanhang och allierar sig med män istället för med kvinnor då män generellt sett har mer status och makt i samhället. Idag befinner sig dock allt fler kvinnor på olika maktpositioner i samhället och det är därför inte längre lika självklart att kvinnor skulle avstå från att utveckla sina egna homosociala sammanhang. Men går det att tala om en specifikt kvinnlig homosocialitet, eller handlar det om samma som bland män? Vad finns det för likheter och skillnader? Och på vilket sätt kan ett begrepp som kvinnlig homosocialitet vara till nytta för genusvetenskaplig forskning?

Undervisar i Genusvetenskap A

Publikationer

Artiklar, recensioner |  Konferensbidrag | 

Artiklar, recensioner

Börjesson, I. M. (2011). Book review: Gendering Border Studies. Women's Studies: International Forum, 34 (3), 261-262.

Konferensbidrag

Börjesson, I. M. (2019). Career networks for women - a postfeminist sisterhood?. Konferensbidrag vid g19: Rethinking Knowledge Regimes. Solidarities and Contestations, Gothenburg, Sweden, October 7-9, 2019.
Börjesson, I. M. (2016). Professional career networks for women - a sisterhood 2.0?. Konferensbidrag vid g16 - Gränser, mobilitet och mobilisering, Linköping University, Linköping, Sweden, November 23-25, 2016.
Börjesson, I. M. (2016). Women’s professional career networks – a sisterhood 2.0?. Konferensbidrag vid Gender, Work and Organization 2016, 9th Biennial International Interdisciplinary Conference, Keele University, Staffordshire, UK, June 29 - July 1, 2016.
Börjesson, I. M. (2014). Rethinking homosociality – a useful concept for relationships between women?. Konferensbidrag vid Rethinking Sisterhood – the affective politics of Women's Relationships, FWSA Interim Event, University of Bristol, UK, September 13, 2014.