This page in English

Forskningsprojekt

Kvinnlig homosocialitet i kvinnliga nätverk

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Liisa Husu

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Avhandlingsprojekt: Ida-Maria Börjesson
Huvudhandledare: Liisa Husu
Biträdande handledare: Gunnel Karlsson