This page in English

Ida Flink

Befattning: Affilierad professor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post: aWRhLmZsaW5rO29ydS5zZQ==

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Ida Flink
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Ida Flink

Ida Flink är professor i psykologi vid Karlstads universitet (KAU), och affilierad professor vid Örebro universitet. Hon är forskare och legitimerad psykolog, ansluten till Center for Health and Medical Psychology (CHAMP), Örebro universitet. Hon tog examen från psykologprogrammet vid Örebro universitet 2007 och fick sin psykologlegitimation 2009. Hon disputerade 2011 och blev professor vid KAU 2023. Hennes forskningsintressen ligger inom hälsopsykologi, främst med fokus på psykologiska processers roll i utveckling, vidmakthållande och behandling av smärtproblem, samt KBT vid långvarig smärta. Hon är särskilt intresserad av smärttillstånd som specifikt rör hos kvinnor, såsom vulvodyni och förlossningssmärta.

Ida arbetar i Hybridprojektet

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Dagstidningar |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Dagstidningar

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Övrigt