This page in English

Ida Flink

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303740, 0790 676840

Rum: L2606

Ida Flink
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Ida Flink

Ida Flink är docent, forskare och legitimerad psykolog vid Center for Health and Medical Psychology (CHAMP), Örebro universitet. Hon tog examen från psykologprogrammet vid Örebro universitet 2007 och fick sin psykologlegitimation 2009. Hon disputerade 2011 och blev docent 2016. Hennes forskningsintressen ligger inom hälsopsykologi, främst med fokus på psykologiska processers roll i utveckling, vidmakthållande och behandling av smärtproblem, samt KBT vid långvarig smärta. Hon är särskilt intresserad av smärttillstånd som specifikt rör hos kvinnor, såsom vulvodyni och förlossningssmärta.

Ida arbetar i Hybridprojektet

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Övrigt