This page in English

Forskningsprojekt

Sexuell smärta hos män - En tvärsnittsstudie om psykologiska faktorer och sexuell funktion

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Ida Flink

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Sexuell smärta hos män är ett relativt obeforskat område. Detta trots att mellan 5 och 15 % av alla män uppskattas lida av underlivssmärta, vilket bland annat innebär smärta i samband med samlag. I synnerhet beträffande manlig dyspareuni, dvs. samlagssmärta, är avsaknaden av forskning är slående och alarmerande. Kronisk prostatit, den vanligaste anledningen till samlagssmärta hos män, är överrepresenterat hos äldre och det saknas aktuella studier om sexuell smärta hos yngre män på såväl klinisk som subklinisk nivå. Projektet syftade till att öka kunskapen om sexuell smärta hos yngre män.

Genom data från ca 2500 män mellan 18 och 40 år undersöktes följande frågeställningar:
1. I vilken utsträckning rapporterar män mellan 18 och 40 år sexuell smärta?
2. Finns det ett samband mellan sexuell smärta och psykisk ohälsa?
3. Finns det en koppling mellan sexuell smärta och annan sexuell dysfunktion?
4. Vilka copingstrategier använder män för att hantera sexuell smärta?

Publikation

Edvinsson, M., Karlsson, M., Linton, S. J., Brattgård, K., Solinger, G., & Flink, I. K. (2023). Male pelvic pain: the role of psychological factors and sexual dysfunction in a young sample. Scandinavian Journal of Pain, 23(1), 104–109. https://doi.org/10.1515/sjpain-2021-0221

Finansiärer

  • Örebro universitet